Ymchwil addysg uwch yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn yn nodi 11 o feysydd gweithgarwch neilltuol mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaeth wyddonol mewn meysydd megis niwrowyddorau, ynni adnewyddadwy a gweithgynhyrchu uwch, y celfyddydau a chyfiawnder cymdeithasol. Mae hyn yn arddangos cyfaniadau proffil uchel i feysydd ymchwil. 

Mae hefyd yn amlygu Cymru fel partner addysg dewisol a chyrchfan i fyfyrwyr rhyngwladol.