Disgyblion ysgol yn dysgu iaith

Arolwg Tueddiadau Ieithoedd Cymru 2024

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 19 Gorffennaf:

Rydyn ni'n awyddus iawn i glywed gan holl ysgolion uwchradd a cholegau Cymru, gan gynnwys y rheini lle nad yw'r nifer sy'n dewis astudio ieithoedd rhyngwladol mor uchel ag y gallai fod.

Ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i gwblhau'r arolwg.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r arolwg yw Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024, ond yn ddelfrydol hoffem glywed gennych cyn gynted â phosibl.

Mae'r arolygon wedi cael eu categoreiddio ar gyfer colegau ac ysgolion uwchrad:

Ysgolion Uwchradd

Colegau

Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad yn yr hydref eleni. Gallwch weld adroddiadau Tueddiadau Ieithoedd Cymru blaenorol yma.

Hoffem ddiolch yn fawr i chi ymlaen llaw am eich ymateb.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, neu os cewch unrhyw anhawster wrth agor neu lywio drwy'r arolwg, cysylltwch â'n tîm ymchwil yma: languagetrends@qub.ac.uk

Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed gan ysgolion cynradd, ac eleni mae gwahoddiad i ddisgyblion Blwyddyn 6 greu poster am ieithoedd a chymryd rhan yn ein Cystadleuaeth Poster Tueddiadau Ieithoedd Cymru!

Am fwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan, cysylltwch â languagetrends@qub.ac.uk

Rhannu’r dudalen hon