Bachgen a glôb
©

Shutterstock

Os ydych chi'n chwilio am syniadau rhyngwladol newydd ar gyfer eich ysgol, darllenwch ein llyfryn 'Dewch â'r byd i'ch ystafell ddosbarth' sy'n cynnwys yr holl fanylion am y cyfleoedd rhyngwladol rydyn ni'n eu cynnig i ysgolion yng Nghymru a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Llwythwch eich copi oddi ar ein gwefan neu os hoffech gael copi caled o'r llyfryn, anfonwch eich enw a'ch cyfeiriad i TeamWales@britishcouncil.org a byddwn yn fwy na pharod i anfon copi atoch chi.

BYDDWCH YN RHYNGWLADOL

Mewn byd sy'n dod yn fwy cysylltiedig yn fyd-eang, mae deall ieithoedd neu ddiwylliant ein gilydd yn hanfodol i lwyddiant pobl ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain. Yn y British Council, rydyn ni'n darparu cyfleoedd ac adnoddau i gynorthwyo athrawon a phobl ifanc ar eu taith i ddod yn ddinasyddion gwirioneddol ryngwladol – yn yr ystafell ddosbarth a'r tu hwnt.

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon