Grŵp o fyfyrwyr yn astudio
©

British Council 

Os rydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol sy'n ystyried gwella eich sgiliau Saesneg yng Nghymru, gallwn eich helpu i ddewis y lle gorau i astudio ynddo gyda'n hamrywiaeth o sefydliadau achrededig.

Ble gallwch astudio?

Mae'r ysgolion canlynol yng Nghymru (gan gynnwys y rhai a gymeradwywyd gan Gynllun Achredu'r British Council) yn cynnig cyrsiau a chymwysterau iaith Saesneg am ddim. 

Gogledd Cymru

The Mulberry School of English
Parade Street, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8RB
Ffôn: +44 (0) 197 886 1514
E-bost:  vincent.iannucci@mulberryenglish.com

De Cymru

CAPITAL SCHOOL OF ENGLISH, CAERDYDD
63 Cowbridge Road East, Caerdydd. CF11 9AE
Ffôn: +44 (0) 2920 235777
E-bost: info@capitalschoolofenglish.co.uk

CARDIFF AND VALE COLLEGE INTERNATIONAL 
City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5BF
Ffôn: +44(0)30 3030 1010

CELTIC ENGLISH ACADEMY 

Highbury House, 18 Park Grove, Caerdydd, CF10 3BN
Ffôn: +44 (0) 292 034 2348
E-bost: info@celticschool.org.uk

CENTRE FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING (CELT)
6 Salisbury Road, Caerdydd, CF24 4AD. 

Ffôn: Greg Nelson, +44 (0)29 2033 9290 
E-bost: english@celt.co.uk

PEARTREE LANGUAGES
2A Heol Llandaf,  Treganna, Caerdydd, CF11 9NJ
E-bost: info@peartreelanguages.com

PRIFYSGOL DE CYMRU
Morgannwg
Ffôn: +44 (0)1443 480 480 

E-bost: epowell@glam.ac.uk

TREBINSHUN HOUSE

Powys
Ffôn: +44 (0) 187 473 0653
E-bost: 
info@trebinshunhouse.co.uk

WE BRIDGE INTERNATIONAL LTD. 
10fed Llawr, Adain y Dwyrain, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
Ffôn: +44 (0) 292 022 5656
E-bost: info@we-bridge.co.uk

Gorllewin Cymru

PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Aberystwyth
Ffôn: +44 (0) 197 062 2547
E-bost: tesol@aber.ac.uk

CITY SCHOOL OF LANGUAGES
93-94 Stryd Mansel, Abertawe, SA1 5TZ
Ffôn: +44 (0) 179 245 9615
E-bost: enquiries@cityschooloflanguages.co.uk

PRIFYSGOL ABERTAWE 

English Language Training Services, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 0PJ
Ffôn: Kevin Child, +44 (0) 179 229 5391 
E-bost: k.g.child@swansea.ac.uk