Dancers performing underneath tree
Folk, National Dance Company Wales  ©

Rhys Cozens

Bydd Arddangosfa Caeredin 2017 y British Council (21 - 26 Awst) yn cynnwys tri chynhyrchiad theatr o Gymru.

Mae'r British Council yn cynnal Arddangosfa Caeredin bob yn ail flwyddyn, a dyma yw'r cyfle mwyaf i gwmnïau theatr o'r DU gyflwyno eu gwaith i hyrwyddwyr rhyngwladol. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith newydd sy'n cynrychioli'r gorau o fyd theatr a dawns gyfoes, gan adlewyrchu amrywiaeth ac ehangder celfyddydau perfformio Prydain

Light Ladd Emberton: Caitlin 

Cynhyrchiad dawns yn seiliedig ar fywyd Caitlin, gwraig Dylan Thomas. Bydd y gynulleidfa yn eistedd ar gadeiriau mewn cylch ac yn dyst i hanes ei bywyd, gan ail fyw stori ei bywyd wrth iddi ddawnsio gyda’i gŵr, mae’r cadeiriau’n eu taflu o amgylch y stafell wrth i’r ddau ffraeo a charu. Mwy o wybodaeth

National Dance Company Wales: Folk a Profundis 

Wedi’i choreograffu gan Caroline Finn ac yn dwyn ysbrydoliaeth gan gyfres o baentiadau olew o’r 18fed ganrif, mae Folks yn adlewyrchu deinamig cymdeithas a chymdeithasol, a sut y mae ymddygiad unigolyn yn newid mewn grŵp o’i gymharu a bod ar ben eu hunain. Mwy o wybodaeth

Chwaraeus, bywiog a herfeiddiol, mae Profundis yn mentro gofyn cwestiynau i ni am beth yw pethau, a beth nad ydynt. Mae symudiad meddylgar Roy Assaf yn cael ei gyfeilio gan eiriau mwys mympwyol a thraciau sain ecsotig yn cyflwyno Umm Kulthum o’r Aifft. Mwy o wybodaeth

Volcano Theatre: Seagulls

Fersiwn llwyfan arloesol o ddrama Chekhov, The Seagull yn y Biscuit Factory, Leith. Perfformiad corfforol dan arweiniad dawns sy’n croesi’r ffiniau rhwng theatr ar safle penodol a dramâu ‘end-on’/blwch du. Mae’r ddrama’n mynnu ymrwymiad gan y gynulleidfa, actorion a theatrau - o ran risg, adnoddau a chysyniad. Mwy o wybodaeth 

Menyw yn gwthio coets baban drwy ddŵr, a dyn yn cyrcydu mewn dŵr
Seagulls ©

Theatr Volcano

 

Dyn yn dal dawnswraig yn ei freichiau
Caitlin ©

Light Ladd & Emberton 

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon