Gan Debbie Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar Cymru

16 Ionawr 2019 - 16:21

Rhannu’r dudalen hon

Yn 2018, cafodd Debbie Thomas ei dewis i gymryd rhan yn rhaglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol. Yma, mae hi’n disgrifio ei phrofiadau ar un o ragleni mwyaf nodedig y Cyngor Prydeinig.

Mae’n deg dweud fy mod wedi cyffroi’n lân pan ges i’r newyddion mod i wedi cael fy newis i gynrychioli Cymru ar raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2018. Rwy’n credu y cafodd fy merch dipyn o sioc hefyd wrth weld ei mam yn dyrnu’r awyr a bloeddio dathlu’n uchel iawn!

Rwy’n hollol hapus i gyfadde’ mod i’n dipyn o geek gwleidyddol ac yn ymgyrchydd brwd. Felly, hyd yn oed cyn i’r rhaglen gychwyn roedd y syniad o dreulio deg diwrnod yng nghwmni rhai o geffylau blaen y maes llunio polisi a chael cyfle i ddysgu ganddynt yn apelio’n fawr iawn. Ond roedd y profiad a gefais y tu hwnt i fy holl ddisgwyliadau.

Roedd rhaglen y gweithgareddau ym Mhrifysgol Caergrawnt yn llawn dop ac mor amrywiol. Fe ges i flas arbennig ar y trafodaethau panel a’r cyflwyniadau gan siaradwyr amlwg a rannodd brofiadau eu bywydau gyda ni. Ond fe wnaethom ni ddysgu llawer o sgiliau hefyd. O ‘feddylfryd dylunio’ i ymarferion cynhesu sy’n ddefnyddiol wrth baratoi i siarad yn gyhoeddus, fe gyflwynodd y rhaglen nifer o arfau newydd i’n helpu i fagu hyder fel arweinwyr. Ac yn ystod yr ail wythnos daeth cyfle i roi ein sgiliau newydd ar waith wrth i ni fynychu cyfarfodydd yn San Steffan a 10 Stryd Downing.

"Roedd hi’n fraint cael treulio deg diwrnod gyda 49 o ymgyrchwyr brwdfrydig o bob rhan o’r byd, pob un yn angerddol dros sbarduno newid er gwell yn y byd."

Mae mor anodd ceisio dewis un hoff brofiad o blith y cyfan, ond roedd y digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gan y British Council a’r Henuriaid i ddathlu 70 mlynedd ers cyhoeddi’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn dipyn o uchafbwynt. Roedd cael cyfle i holi arweinwyr ysbrydolgar yn brofiad anhygoel. Wna i fyth anghofio’r geiriau doeth a rannodd Gro Harlem Brundtland gyda fi yn ystod y digwyddiad yma. Fe ddywedodd hi nad yw unrhyw arweinydd yn gallu plesio pawb, ac felly, er mwyn cadw’n gryf mae’n allweddol sicrhau eich bod chi’n hapus eich barn am y pethau mae eraill yn feirniadol ohonynt. 

Ar wahan i’r holl weithdai ardderchog a’r llu o ddigwyddiadau, yr hyn y gwnes ei werthfawrogi fwyaf am y rhaglen oedd cwmni’r holl gynrychiolwyr. Roedd hi’n fraint cael treulio deg diwrnod gyda 49 o ymgyrchwyr brwdfrydig o bob rhan o’r byd, pob un yn angerddol dros sbarduno newid er gwell yn y byd. Fe ddysgais i gymaint wrth i ni gymharu a chyferbynnu ein profiadau. A’r peth gorau oll yw na ddaeth y rhwydwaith yma o lunwyr polisi byd-eang i ben pan orffennodd y rhaglen ym mis Hydref. Ers hynny, diolch i’r byd digidol sydd ohoni, rydym wedi bod yn rhannu syniadau, barn ac yn bwysicach fyth, yn cefnogi ein gilydd – ac fe fyddwn ni’n parhau i wneud hynny.

Debbie Thomas

Debbie Thomas

Debbie Thomas

Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar Cymru

Aelod o raglen Cysylltu Arweinwyr y Dyfodol 2018.

Rhannu’r dudalen hon