girl holding globe standing in front of world map

Beth yw Wythnos Addysg Ryngwladol?
Mae’r British Council yn dathlu Wythnos Addysg Ryngwladol pob blwyddyn, gan hyrwyddo buddion dysgu rhyngwladol a chyfnewid diwylliannol i gymuned fawr o athrawon ac arweinwyr ysgol yn y DU ac ar draws y byd. Rydym yn credu bod addysg ryngwladol, cyfathrebu byd-eang ac mae dysgu iaith yn fyw pwysig nag erioed nawr. Dyma pam mae themâu Wythnos Addysg Ryngwladol eleni yw Gwneud Amser Ar Gyfer Ieithoedd’.

Gwneud Amser ar gyfer Ieithoedd
Mae bod yn gyfarwydd â diwylliannau eraill a sgiliau ieithoedd tramor modern yn rhan hanfodol o baratoi pobl ifanc i weithio mewn economi sydd yn dod yn fwy byd-eang. Yma yn y British Council rydym yn darparu nifer o gyfleoedd i gefnogi  athrawon a phobl ifanc wrth iddynt deithio’n rhyngwladol - tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Sut i gymryd rhan

 • Gosod posteri - lawrlwythwch gwaith celf cynllunydd am ddim i hyrwyddo Wythnos Addysg Ryngwladol yn eich ysgol neu ddosbarth
 • Lawrlwythwch yr her gwaith cartref - annog myfyrwyr i fynd i’r afael ag ieithoedd newydd
 • Darllenwch ein hastudiaeth achos “Pam y dylwn i ddysgu iaith’ sydd yn nodi’r buddion o addysg ddiwylliannol gyfoethog
 • Rhowch gynnig ar ein syniadau am weithgareddau yn eich ysgol sydd i’w gweld yn Awgrymiadau a Gweithgareddau’r Wythnos Addysg Ryngwladol y gellir eu lawrlwytho
 • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael awgrymiadau a thriciau ar sut i ddathlu Wythnos Addysg Ryngwladol

Dathlu Wythnos Addysg Ryngwladol

 • Gwyliwch ein ffilmiau - gyda’ch myfyrwyr yn eich gwasanaeth bore neu yn y dosbarth 
 • Cynlluniwch ddigwyddiad yn eich ysgol neu yn y dosbarth 
 • Lawrlwythwch adnoddau am ddim - un-y-dydd drwy gydol yr wythnos i ddechrau 
 • Am ragor o wybodaeth ar sut i bartneru ag ysgol, cofrestrwch ar gyfer ysgolion ar-lein  

Sylw am eich gweithgareddau yn y cyfryngau

Mae cymryd rhan yn yr Wythnos Addysg Ryngwladol yn gyfle gwych i ennill sylw yn y cyfryngau i’ch ysgol. Dyma dipyn o gyngor ar sut i wneud hyn:

 • Y ffordd hawsaf  o ddenu sylw yn eich cyfryngau lleol yw drwy gwblhau’r bylchau gwag yn y templed datganiad i’r wasg a ellir ei ganfod yn yr adran Lawrlwytho 
 • Cysylltu â’ch cyfryngau lleol - papurau newyddion, gorsafoedd teledu a radio lleol
 • Byddwch yn agored i gael eich dyfynnu, ffilmio neu i siarad yn fyw ar y radio.