girl holding globe standing in front of world map

Mae Wythnos Addysg Ryngwladol yn digwydd rhwng 18-22 Tachwedd 2019, ac mae gyda ni amryw o ffyrdd i helpu’ch ysgol i agor drws i’r byd. #BeInternational

Beth yw Wythnos Addysg Ryngwladol?
Mae’r British Council yn dathlu Wythnos Addysg Ryngwladol pob blwyddyn, gan hyrwyddo buddion dysgu rhyngwladol a chyfnewid diwylliannol i gymuned fawr o athrawon ac arweinwyr ysgol yn y DU ac ar draws y byd. Rydym yn credu bod addysg ryngwladol, cyfathrebu byd-eang ac mae dysgu iaith yn fyw pwysig nag erioed nawr. 

Cyfle i gymryd rhan!

Mae partneriaethau rhyngwladol wedi newid bywydau disgyblion mewn miloedd o ysgolion. Mae’r disgyblion hynny wedi dysgu ieithoedd newydd, datblygu dealltwriaeth o ddiwyllianau gwahanol a darganfod mwy am faterion byd-eang sy’n cael effaith ar bob un ohonom ni. Sut allai partneriaeth ryngwladol newid eich ysgol chi?

Os ydych chi eisiau trefnu galwad Skype gyda siaradwyr brodorol mewn gwahanol ieithoedd, cydweithio ar brosiectau sy’n ymdrin â materion cyfoes fel newid yr hinsawdd neu ffeindio gwybodaeth am sut i ariannu tripiau rhyngwladol i athrawon a disgyblion – gallwn ni eich helpu.

Dechrau arni