Llun o'r ffilm Hurt's Rescue
Llun o'r ffilm Hurt's Rescue ©

Jon Pountney

Y flwyddyn hon mae Gŵyl Gwobr Iris yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed - Penblwydd Hapus Iris!

Gwobr Ffilm Fer Ryngwladol Pobl Lesbiaidd a Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) Caerdydd yw'r Ŵyl. Dyma'r unig wobr ffilm fer LGBT yn y byd sy'n caniatáu i'r enillydd wneud ffilm newydd, gyda'r enillydd yn derbyn £30,000 i wneud eu ffilm fer nesaf yn y DU. 

Yma yn British Council Cymru, rydym yn gefnogwyr brwd o'r Ŵyl ac yn cefnogi eu dathliad pen-blwydd arbennig yn 10 oed - Iris a Fi.

Iris a Fi 

Bydd y gosodiad uchelgeisiol, safle penodol o waith y ffotograffydd arobryn, Jon Poutney, yn dathlu degawd o gynhyrchiadau ffilm sydd wedi ennill gwobr Iris ac yn cynnwys:

- Lluniau prin o'r tu ôl i'r llenni o gynyrchiadau ffilm Iris

- Profiad aml-gyfrwng gyda seinweddau a thafluniau

Mae John wedi bod yn dogfennu Gwobr Iris ers y dechrau yn 2006, yn ogystal â'r ffilmiau byr sydd wedi eu gwneud gan enillwyr y wobr. Mae'r digwyddiad hwn yn cynnig llygad ar fyd cynhyrchu ffilmiau yn ogystal â chynnig sylwebaeth heb ei gweld o'r tu ôl i'r llenni ar wyth o Gynhyrchiadau Gwobr Iris hyd yma. 

Ble gallwch weld Iris a Fi?

Bydd elfennau o'r arddangosfa gan gynnwys printiau ffotograffig mawr ar agor i'r cyhoedd yn ystod y dydd drwy gydol gŵyl 2016 yng Ngwesty'r Park Inn, Caerdydd 12 - 16 Hydref 2016.

Bydd y perfformiad llawn o oleuadau, tafluniau digidol ar sgriniau mawr, cerddoriaeth a seinweddau i'w gweld bob nos. Mae'r strafangasa 20 munud yn gyfuniad o wyth ffilm fer wedi eu comisiynu gan y gwneuthurwr ffilm Adrian Naik, gyda seinwedd y gallwch ymgolli ynddo wedi ei ddylunio gan Dai Shel. Bydd pum cyfle i brofi'r perfformiad yn y Park Inn am 6.30pm drwy gydol yr ŵyl.

Taith Ryngwladol

 LA, Melbourne, Tel Aviv, Hambwrg ac Oslo - Ionawr i Dachwedd 2017

Dolenni allanol