Tueddiadau Iaith Cymru 2016

Tueddiadau Iaith Cymru – ymchwil mewn i addysgu ieithoedd tramor modern

Mae British Council Cymru a’r Ymddiriedolaeth Datblygu Addysg wedi cyhoeddi ail arolwg cenedlaethol ar addysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru - Tueddiadau Iaith Cymru 2016.

Canfu’r adroddiad y canlynol:

• Yn y mwyafrif o ysgolion – mwy na dwy ran o dair – mae llai na 25 y cant o’u disgyblion yn dysgu iaith tramor modern ar lefel TGAU

• Mae ysgolion mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn fwy tueddol o nodi bod nifer isel of ddisgyblion yn dewis Ieithoedd Tramor Modern

• Gwelir bod cefnogaeth helaeth i uchelgais Llywodraeth Cymru i weld Ieithoedd Tramor Modern yn cael eu dysgu i blant ifanc, ond mae ysgolion cynradd yn mynnu gweld rhagor o adnoddau a hyfforddiant

Tueddiadau Iaith Cymru 2015

Ar Fehefin 2, 2015, cyhoeddodd British Council Cymru ac Education Development Trust yr arolwg cenedlaethol cyntaf ar addysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru - Tueddiadau Iaith Cymru.

Canfu'r adroddiad y canlynol:

  •  Mae ieithoedd tramor modern yn cael eu gwthio i'r cyrion fwyfwy o fewn y cwricwlwm yng Nghymru
  •  Mae llawer o ddisgyblion ond yn cael y profiad lleiaf posibl neu brofiad tameidiog o ddysgu ieithoedd
  • Nid yw manteision posibl dwyieithrwydd yn cael eu gwireddu yng Nghymru pan mae'n dod i ddysgu iaith dramor fodern
  • Yn y cyfnod o ddeng mlynedd rhwng 2005 a 2014, mae cofrestriadau lefel Uwch mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg wedi haneru
  •  Dim ond 22% o ddisgyblion Cymru sy'n astudio TGAU mewn iaith ar wahân i Gymraeg neu Saesneg.