Scientist working a formula on glass ©

Copyright British Council

Mae'r British Council yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chymorth i sefydliadau addysg uwch ar gyfer gwaith rhyngwladol a phartneriaethau. 

Rhyngwladoli addysg uwch

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a ledled y byd i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a darparu gwybodaeth a sgiliau.

Drwy ein rhaglenni Rhyngwladoli Addysg Uwch, rydym yn darparu cyfleoedd i brifysgolion ledled y byd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys: 

  • polisi a strategaeth
  • symudedd myfyrwyr a symudedd academaidd (ysgoloriaethau a grantiau)
  • partneriaethau sefydliadol addysg uwch.

Drwy ein cysylltiadau â gwneuthurwyr polisïau, ymarferwyr a'r diwydiant, yn ogystal â'n dulliau o gyrraedd myfyrwyr, gallwn gefnogi'r sector wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang a lleol. 

Ewch i’r wefan Addysg Uwch Rhyngwladoli (Saesneg) am fwy o fanylion.

Gwasanaethau Marchnata Rhyngwladol (SIEM)

Mae SIEM yn rhaglen fyd-eang sy'n cefnogi sefydliadau Addysg y DU yn eu gwaith rhyngwladol.  Mae SIEM yn gweithredu mewn 51 o wledydd, gan ddarparu gwasanaethau recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, gwybodaeth am y farchnad a hwyluso'r gwaith o ddatblygu cydberthnasau gwaith gyda sefydliadau mewn gwledydd ledled y byd.

Am ragor o wybodaeth am addysg, barn myfyrwyr, mynediad i bartneriaeth ac addysg trawswladol, ewch i wefan SIEM.

Erasmus+

Mae Erasmus+ yn cynnig cyllid i gefnogi symudedd myfyrwyr a staff addysg uwch ledled Ewrop ar gyfer unrhyw un o'r canlynol:

  • Cyfnod o astudio i fyfyrwyr mewn prifysgol arall 
  • Lleoliad gwaith i fyfyrwyr yn unrhyw un o wledydd y rhaglen
  • Cyfnod o ddysgu mewn sefydliad addysg uwch arall i staff.

Gall sefydliadau addysg uwch yn y DU hefyd wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol sydd â'r nod o wella darpariaeth addysg uwch. Gall Partneriaethau Strategol addysg uwch bara am 2 neu 3 blynedd ac mae'n ffordd hyblyg o weithio â phartneriaid o wledydd gwahanol.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Erasmus+.