Grŵp o bobl yn sgwrsio
©

British Council

Mae ein gwaith yn y gymdeithas yn helpu dinasyddion a sefydliadau i gyfrannu at fyd mwy cynhwysol, agored a ffyniannus ac yn cysylltu materion Cymraeg lleol â themâu byd-eang.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol sy'n darparu arbenigedd mewn nifer o feysydd gwahanol. Mae hyn yn cynnwys entrepreneuriaeth ieuenctid a chymdeithasol, cyfle cyfartal ac amrywiaeth, ymfudo, cynhwysiant cymdeithasol ac ymgysylltu a dinasyddiaeth weithgar. 

Gallwch ddarganfod mwy am ein polisi byd-eang yn y gymdeithas