Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Wasg yn British Council Cymru ar Team Wales

Gallwch hefyd gyfeirio at ein tudalen o ddatganiad wasg corfforaethol.

Os nad ydych yn newyddiadurwr, ffoniwch ni yng nghanolfan gyswllt y British Council ar +44 (0)161 957 7755 neu ar +44 (0)29 2092 4352/42 am wasanaeth Cymraeg.

Llefarwyr

  • Cymru a grym cymell tawel
  • Pwysigrwydd ieithoedd tramor modern i Gymru

Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru

Penodwyd Jenny Scott yn Gyfarwyddwr British Council Cymru yn Chwefror 2014. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Datblygu Busnes y British Council yn rhanbarthau’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, ac yn Gyfarwyddwr Cyfrif ar brosiectau addysg byd-eang a ariannwyd gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID). Bu Jenny hefyd yn gweithio dramor ar ran y British Council  fel Cyfarwyddwr Addysg yn Hong Kong ac UDA, ac fel Cyfarwyddwr Gwlad yn y Camerŵn a Senegal.

Daw Jenny o Abertawe’n wreiddiol. Enillodd radd mewn Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg yng Ngholeg Goldsmiths ym Mhrifysgol Llundain.

  • Y Celfyddydau yng Nghymru gan gynnwys Arddangos
  • Theatr, cerddoriaeth a llenyddiaeth o Gymru

Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydau, Cymru

Ymunodd Rebecca â’r British Council wedi cyfnod fel Cynhyrchydd Creadigol y Soho Theatre yn Llundain.

Daw Rebecca o Gaerdydd yn wreiddiol. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd ar Theatr Iolo ac yn artist cyswllt addysg gyda’r Royal Shakespeare Company. Mae wedi gweithio’n helaeth fel cyfarwyddwr theatr gan gynnwys cyfnodau fel cyfarwyddwr cyswllt yn y Theatre Royal yn Plymouth, cyfarwyddwr prosiect pobl ifanc yn y National Theatre, cyfarwyddwr Cwmni Addysg yr English Shakespeare Company a chyfarwyddwr cyswllt gyda Chwmni Llwyfan Made In Wales.

Mae Rebecca’n un o gyd-sefydlwyr Tinderbox Alley ac yn un o gyd-gyfarwyddwyr TheatreScience, sy’n gweithio’n agos gyda’r Wellcome Trust er mwyn defnyddio’r theatr i feithrin gwell ymwybyddiaeth o ddatblygiadau ym maes biofeddygaeth.

  • Dysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru
  • Yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia a Chymru

Dr Walter Ariel Brooks, Pennaeth Addysg, Cymru

Daw Walter o Batagonia yn yr Ariannin yn wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg yn rhugl. Astudiodd ieithoedd a chyfieithu ym Mhrifysgol Buenos Aires cyn arbenigo ym maes ieithyddiaeth gymdeithasegol yn ei astudiaethau ôl-radd yng Nghymru. Ymunodd â British Council Cymru yn 2015 i gydlynnu dathliadau Patagonia 150 ar ran Llywodraeth Cymru cyn cael ei benodi’n Rheolwr Addysg British Council Cymru. Mae’n arbenigwr ar yr iaith Gymraeg a’i hanes, ac mae’n gyn-ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein datganiadau i’r wasg

Medi 2021

Awst 2021

Mehefin 2021

Chwefror 2021

Tachwedd 2020

May 2020

Mawrth 2020

Rhagfyr 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Mehefin 2019

Ionawr 2019

Tachwedd 2018

Hydref 2018

Medi 2018

Ebrill 2018

Mawrth 2018