Myfyrwyr addysg uwch
Myfyrwyr addysg uwch ©

Hawlfraint British Council

Skills for employability

Rydym yn helpu i feithrin sgiliau pobl ifanc ac oedolion fel y gallant weithio mewn byd sydd wedi globaleiddio, a chystadlu ynddo. Wrth annog cysylltiadau agosach rhwng addysg a diwydiant, rydym yn atgyfnerthu'r sector technegol a galwedigaethol.

Mae Skills for Employability yn darparu'r canlynol i sefydliadau: 

•Cynadleddau, seminarau, gweithdai ac ymweliadau astudio rhyngwladol

•Heriau menter ar gyfer pobl ifanc 

•Partneriaethau sgiliau rhyngwladol.

Gwasanaethau Marchnata Rhyngwladol (SIEM)

Mae SIEM yn rhaglen fyd-eang sy'n cefnogi sefydliadau addysg bellach y DU yn eu gwaith rhyngwladol. Mae SIEM yn gweithredu mewn 51 o wledydd, gan ddarparu gwasanaethau recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, gwybodaeth am y farchnad a hwyluso'r gwaith o ddatblygu cydberthnasau gwaith gyda sefydliadau mewn gwledydd ledled y byd.

Erasmus+

Mae Erasmus+ yn cynnig cyfleoedd symudedd ledled Ewrop i ddysgwyr a staff sy'n ymwneud ag Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol, gan gynnwys:

•Cyfle i gael hyfforddiant AHG dramor i ddysgwyr

•Aseiniadau addysgu/hyfforddi i staff AHG

•Hyfforddiant i staff mewn sefydliad AHG arall yn Ewrop

Gall sefydliadau yn y DU sy'n cymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol hefyd wneud cais am gyllid i gynnal prosiectau cydweithredol. Mae'r partneriaethau hyn yn para 2 neu 3 blynedd ac maent yn ffordd hyblyg o weithio â phartneriaid o wledydd gwahanol.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Erasmus+.