Astudio yng Nghymru (llyfryn rhyngwladol)
Astudio yng Nghymru ©

Universities Wales

Bydd gan Study in Wales a chi’r hyblygrwydd i gyflawni eich amcanion drwy nifer mawr o bynciau, mewn rhai o leoliadau mwyaf trawiadol yn y DU. Gallwch fanteisio ar ddulliau addysgu, cyfleusterau ymchwil ac arbenigwyr blaenllaw o safon uchel mewn amrywiaeth eang o feysydd. 

Mae prifysgolion Cymru yn rhan sefydlog o hanes a thraddodiad addysg uwch y DU, a chaiff hwn ei adlewyrchu yn y gwaith sicrhau ansawdd, y diwylliant ymchwil a'r dull o addysgu a dysgu.

Lleolir y campysau mewn amgylcheddau diogel wedi'u rheoli, mewn dinasoedd neu drefi cymharol fach nad oes ganddynt ddiwydiant. Mae'r cyfleusterau o fewn pellter cerdded neu deithio rhwydd.

Pum prif reswm dros astudio yng Nghymru

  • Addysgu, ymchwil a chymwysterau o’r safon uchaf 
  • Costau byw isel o gymharu â gweddill y DU
  • Lleoliadau cyfeillgar a diogel
  • Arfordir, cestyll a chefn gwlad godidog i’w harchwilio 
  • Croeso cynnes i fyfyrwyr rhyngwladol 

Astudio yng Nghymru (llyfryn rhyngwladol - Saesneg yn unig)

Dolenni allanol

Astudio yng Nghymru
Colegau yng Nghymru
Study UK

Yn yr adran hon