Reenactment of the original Welsh settlers arriving in Patagonia.

Patagonia 150 – Yr Arddangosfa Ffotograffiaeth

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, 21 Tachwedd - 30 Ionawr 2016

Mwy o wybodaeth
Cyfranogwr Erasmus+

Erasmus+ - Edrychwch ar fuddiannau

Erasmus+ yw rhaglen yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwarae

Mwy o wybodaeth
Language Trends Wales report

Tueddiadau Iaith Cymru 2015

Mae'r arolwg cenedlaethol cyntaf ar addysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion uwchradd

Darllena fwy

Croeso i British Council Cymru

Rydym yn helpu gyda myfyrwyr Cymraeg, academyddion, athrawon, artistiaid ac eraill i gysylltu gyda phobl o gwmpas y byd.