Plant o flaen map o’r byd

Tueddiadau Iaith Cymru 2016

Adroddiad ar addysg ieithoedd tramor modern mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru

Darllenwch mwy
Wales football team manager, Chris Coleman and players with the new Double Club football themed, modern foreign language education packs

Pecynnau addysg ar y thema pêl-droed i ddysgu ieithoedd

Mae Cymru’n cefnogi’r pecynnau addysg Double Club newydd i ddysgu ieithoedd modern!

Darganfyddwch fwy amdano
Children taking part in a dance project in Delhi

India Cymru

Meithrin cydberthynasau drwy gelfyddyd. Mae'r gronfa bellach yn derbyn ceisiadau.

Darllen mwy

Hafan

Croeso i British Council Cymru

Rydym yn helpu gyda myfyrwyr Cymraeg, academyddion, athrawon, artistiaid ac eraill i gysylltu gyda phobl o gwmpas y byd.