Cerddorion yn perfformio ar y llwyfan

Caerdydd: Symposiwm Prifddinas Greadigol

8 Rhagfyr – archwiliwch beth sydd yn creu dinas greadigol

Darllenwch mwy
Children taking part in a dance project in Delhi

India Cymru

Meithrin cydberthynasau drwy gelfyddyd. Mae'r gronfa bellach yn derbyn ceisiadau.

Darllenwch mwy
Children practising Chinese writing.

Adnoddau'r ystafell ddosbarth

Athrawon - yn chwilio am ysbrydoliaeth i'ch dosbarth?

Rhagor o wybodaeth

Hafan

Croeso i British Council Cymru

Rydym yn helpu gyda myfyrwyr Cymraeg, academyddion, athrawon, artistiaid ac eraill i gysylltu gyda phobl o gwmpas y byd.