Gallwch gael gwybod am y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyron.

Nodwch eich manylion isod.

Mae'r holl feysydd sydd â * yn orfodol.

Mae gen i ddiddordeb mewn derbyn newyddion a gwybodaeth am:

Sut caiff y wybodaeth hon ei defnyddio

Bydd eich manylion personol yn cael eu cadw gan y British Council a dim ond yn cael eu defnyddio ar gyfer y cylchlythyr hwn oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. 

Gallwch ddad-danysgrifio o'r cylchlythyr ar unrhyw adeg.

Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr rydych chi'n derbyn telerau defnyddio'r British Council.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach.