Gallwch gael gwybod am y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyron.

Nodwch eich manylion isod.

Mae'r holl feysydd sydd â * yn orfodol.

Mae gen i ddiddordeb mewn derbyn newyddion a gwybodaeth am:

Gallwch ddileu eich tanysgrifiad drwy ddilyn y ddolen briodol yn y cylchlythyr. Byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar eich caniatâd.

Diogelu Data

Mae’r British Council yn cydymffurfio â deddfau diogelu yn y DU a deddfau mewn gwledydd eraill sydd yn cydymffurfio â safonau cyffredin rhyngwladol

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, a’r hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw anghywirdeb yn y wybodaeth honno. Os oes gennch bryderon am y ffordd rydym wedi defnyddio eich gwybodaeth bersonol, mae gennych hefyd yr hawl i gwyno gerbron rheolydd preifatrwydd. 

Am fanylion pellach, ewch i adran preifatrwydd ar ein gwefan neu gysylltwch â’ch swyddfa British Council leol. Byddwn yn cadw y wybodaeth amdanoch am gyfnod o 7 mlynedd ers inni ei chasglu.