Athrawes yn defnyddio'i hadnoddau

Gallwch ychwanegu dimensiwn rhyngwladol i’r gwaith o addysgu a dysgu yn eich ysgol gyda chysylltiadau rhyngwladol, cyfleoedd datblygu proffesiynol, adnoddau cwricwlwm, cymorth yn y dosbarth a gwobrau.

Connecting Classrooms: Ffurfiwch bartneriaethau ag ysgolion tramor, ymgymerwch â datblygiad proffesiynol a defnyddiwch adnoddau dosbarth sydd wedi'u datblygu yn arbennig.

Y Rhaglen Cynorthwyydd Iaith: Dysgwch sut y gall myfyrwyr fynd ar leoliadau mewn ysgolion a cholegau ledled Ewrop

eEfeillio: Defnyddiwch lwyfan ar-lein i gysylltu â rhannu syniadau gydag ysgolion a cholegau ledled Ewrop

Erasmus+: Dysgwch sut y gall Erasmus+ gefnogi partneriaethau ysgol, hyfforddiant mewn gwasanaeth a swyddi cynorthwywyr dysgu ledled Ewrop

 

Adnoddau i athrawon yng Nghymru