Gallwch ychwanegu dimensiwn rhyngwladol i’r gwaith o addysgu a dysgu yn eich ysgol gyda chysylltiadau rhyngwladol, cyfleoedd datblygu proffesiynol, adnoddau cwricwlwm, cymorth yn y dosbarth a gwobrau.

  • Connecting Classrooms through Global Learning: Ffurfiwch bartneriaethau ag ysgolion tramor, ymgymerwch â datblygiad proffesiynol a defnyddiwch adnoddau dosbarth sydd wedi'u datblygu yn arbennig.
  • Cyfle i gyflogi Cynorthwyydd Iaith: Rhowch help i’ch dysgwyr ddod yn ddinasyddion byd-eang hyderus. Mae Cynorthwywyr Iaith yn siaradwyr Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Eidaleg neu Tsieinëeg rhugl sy’n awyddus i ddod â’u hiaith a’u diwylliant yn fyw yn eich ysgol.

Adnoddau i athrawon yng Nghymru