Ein gwaith ym maes y celfyddydau

Ein strategaeth

Rydym yn gweithio gydag artistiaid ledled y byd i gael effaith ystyrlon ar Gymru. 

Wrth ymgysylltu â'r dalent creadigol orau yng Nghymru, rydym yn datblygu digwyddiadau arloesol o safon uchel. Rydym hefyd yn cydweithio â sefydliadau diwylliannol ledled y byd i ddod ag artistiaid yn agosach at Gymru.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

•ddatblygu partneriaethau a chydberthnasau newydd â sefydliadau allweddol 

•sicrhau bod y prosiectau rydym yn gweithio arnynt yn meddu ar uchelgais, graddfa a hirhoedledd 

•canolbwyntio ar waith sy'n arddangos rhagoriaeth ac arloesedd 

•canfod talent newydd yng Nghymru 

•cefnogi prosiectau sy'n rhoi gwerth am arian. 

Edrychwch ar ein gwaith gwych isod.