Pedwar o ddawnswyr yn gwisgo dillad lliwgar

Ein strategaeth

Wrth ymgysylltu â'r dalent creadigol orau yng Nghymru, rydym yn datblygu digwyddiadau arloesol o safon uchel. Rydym hefyd yn cydweithio â sefydliadau diwylliannol ledled y byd i ddod ag artistiaid yn agosach at Gymru. Rydym yn gwneud hyn drwy:

• ddatblygu partneriaethau a chydberthnasau newydd â sefydliadau allweddol 

• sicrhau bod y prosiectau rydym yn gweithio arnynt yn meddu ar uchelgais, graddfa a hirhoedledd 

• canolbwyntio ar waith sy'n arddangos rhagoriaeth ac arloesedd 

• canfod talent newydd yng Nghymru 

Edrychwch ar ein gwaith isod.