Ffair yng Nghymru
©

British Council/Mat Wright

Er mwyn ein helpu i wella ansawdd ac annibyniaeth ein ffordd o feddwl, rydym yn dibynnu ar gyngor arbenigol Pwyllgorau Cynghori Gwledydd y DU.

Rydym yn darparu:

  • cyfleoedd ehangach a gwell i addysgu a dysgu Saesneg yn fyd-eang 
  • ffyrdd newydd o gysylltu â'n gilydd a gweld ein gilydd drwy'r celfyddydau 
  • arweinyddiaeth well yn y DU o ran addysg ryngwladol a rhannu'r hyn a ddysgir o addysg ryngwladol 
  • dinasyddiaeth fyd-eang gryfach ymhlith pobl yn y DU ac yn fyd-eang. 

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • rannu arbenigedd, profiad a chynnwys y DU 
  • cryfhau cydweithio a phartneriaethau rhyngwladol y DU 
  • gwella dealltwriaeth rhwng pobl o ddiwylliannau gwahanol 
  • helpu i ddatblygu pobl a chymdeithasau.  

Dysgwch ragor am y pwyllgor