Gan fod staff British Council Cymru ac Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn gweithio o bell o ganlyniad i Covid-19, rydym yn argymell anfon ymholiadau drwy e-bost:

British Council Cymru (Cymraeg a Saesneg) - TeamWales@britishcouncil.org

Erasmus + (Cymraeg a Saesneg) - erasmusplus.enquiries@britishcouncil.org

Rhowch alwad i ni

Cysylltwch â ni ar-lein