Canolfan Mileniwm Cymru

Mae British Council Cymru yn adnabod egwyddorion cydraddoldeb rhwng Saesneg a Chymraeg ac yn ymroddedig i gyfathrebu’n ddwyieithog gyda’r cyhoedd yng Nghymru. Mae hwn yn unol gyda Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Rydym yn adnabod dylai ieithoedd cael eu trin yn gyfartal ac rydym wedi paratoi Cynllun yr Iaith Gymraeg sy’n tanlinellu’r mesurau rydym am gymryd i barchu’r egwyddor hynny.

Mae’r cyhoeddiad yma yn ymgorffori nifer o arferion gwaith y British Council. Mae fe’n ffurfioli polisïau iaith, fel yr ofynnwyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Lawrlwythwch y ddogfen isod am fwy o wybodaeth.

SYLWADAU A CHWYNION YNGLŶN Â MATERION YR IAITH GYMRAEG

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion ynglŷn â pholisi’r Iaith Gymraeg cysylltwch â ni

 

Rhannu’r dudalen hon