Dydd Llun 16 Tachwedd 2015

 

Bydd arddangosfa o 62 o ffotograffau yn dathlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia gan un o brif ffotograffwyr yr Ariannin, Marcos Zimmermann, yn cael eu harddangos i’r cyhoedd yng Nghaerdydd. 

Mae’r lluniau’n dangos pobl leol, yn cynnwys disgynyddion yr ymfudwyr cyntaf o Gymru, yn eu cartrefi, yn gweithio ac yn hamddena, ynghyd â golygfeydd trawiadol. 

Comisiynwyd yr arddangosfa gan Lysgenhadaeth yr Arianin yn Llundain i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r wladfa Gymreig yn yr Ariannin. 

Cyn hyn, bu’r arddangosfa ar ymweliad â’r Senedd am undydd yn unig dros yr haf ac ym Mhalas San Steffan yn Llundain. Mae British Council Cymru wedi dod â’r arddangosfa yn ôl i Gaerdydd fel rhan o’i waith yn cefnogi Patagonia 150, y flwyddyn ddathlu yng Nghymru. Mae’r arddangosfa’n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a Neuadd Dewi Sant.

Dywedodd Jenny Scott, Cyfarwyddwr British Council Cymru: “Pan welodd fy nhîm yr arddangosfa yn y Senedd, roedden nhw’n benderfynol o ddod â hi nôl i Gaerdydd fel y gallai mwy o bobl ei mwynhau. Mae’r ffotograffau hardd yn rhoi cipolwg unigryw ar fywyd y Batagonia Gymreig heddiw. Eleni, rydym wedi cefnogi ymweliadau i Batagonia gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Chasgliad y Werin Cymru, a nawr rydym yn falch o gyflwyno darn o ddiwylliant yr Ariannin a Phatagonia i Gymru.”

Mae’r arddangosfa ar agor o 21 Tachwedd tan 30 Ionawr 2016, 10yb -4yp, dydd Llun tan ddydd Sadwrn, hefyd ar nosweithiau ac ar y Suliau (os oes cyngerdd ymlaen), ar Lefel 2, Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd. Mae’r arddangosfa am ddim a croeswir pawb.

 

Nodiadau i olygyddion

Ffotograffiaeth © Marcos Zimmermann. Cedwir pob hawl.

Mae’r arddangosfa hon ar fenthyg trwy garedigrwydd Llysgenhadaeth yr Ariannin.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Cummins yn British Council Cymru ar 029 2092 4334 neu Alison.Cummins@britishcouncil.org

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon