Dydd Llun 02 Hydref 2017

 

Mae stiwdio animeiddio Winding Snake Productions wedi teithio i India i godi stiwdios animeiddio gwib yn Delhi a Jaipur, lle bydd y tîm yn gofyn i bobl leol rannu eu sgiliau rangoli yn gyfnewid am sgiliau animeiddio.

 

Mae hwn yn rhan o brosiect ehangach, Rangoli: art that binds. Rangoli yw enw'r grefft o greu patrymau ar loriau gan ddefnyddio deunyddiau fel tywod lliw, reis a phetalau. Mewn cyfres o weithdai yng Nghymru ac India, mae tîm Winding Snake am ddysgu rhagor am rangoli a dulliau celf cysylltiol, sef mandana a kola, a rhannu ychydig o'u sgiliau animeiddio 2D yn gyfnewid. 

 

Meddai Amy Morris, rheolwr gyfarwyddwr Winding Snake Productions: "Rydw i wastad wedi edmygu rangoli. Ar ôl tyfu lan ym Mhrydain gyda mamgu o India, dw i'n cofio cael fy swyno gan y patrymau a'r dyluniadau oedd yn cael eu creu yn ystod Diwali, ac yn ystod taith flaenorol i India fe wnes i siarad gyda llawer o bobl oedd yn dweud nad celf yw rangoli - dw i'n anghytuno. Dw i'n meddwl y dylen ni fod yn dathlu'r sgiliau a'r creadigrwydd sydd eu hangen i greu rangoli."

 

Ar ôl dychwelyd o'r trip, bydd y tîm yn cynhyrchu ffilm animeiddiad 2D fer i ddathlu sgiliau a gwybodaeth rangoli. Yn ogystal, byddan nhw'n ymweld ag ysgolion, prifysgolion a grwpiau Geidiau yn India a Chymru i rannu eu profiadau.

 

Meddai Rebecca Gould, pennaeth celfyddydau British Council Cymru: “Mae Rangoli: art that binds yn brosiect am gyfeillgarwch; rhwng celfyddyd a diwylliant, rhwng artistiaid rhyngwladol a sefydliadau celfyddyd rhyngwladol a chyfeillgarwch rhwng India a Chymru sy'n dod â phobl yn y ddwy wlad ynghyd i rannu rhywbeth hyfryd."

 

Mae'r tîm hefyd yn casglu straeon o India, Cymru a gweddill y byd am y ffordd mae celf a chreadigrwydd wedi dod â phobl ynghyd a chreu neu gryfhau cysylltiadau. Bydd y straeon i'w gweld ar wefan y prosiect - artthatbinds.org Os hoffech chi rannu eich stori, cysylltwch â Jenny@WindingSnake.com

 

Mae Rangoli: art that binds yn cael ei ariannu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, British Council Cymru, Campws Cyntaf a Ffilm Cymru fel rhan o India Cymru, sef tymor o gydweithio artistig rhwng y ddwy wlad i nodi Blwyddyn Diwylliant DU-India ac sydd wedi cael ei ddatblygu gan Amy Morris ar ran Winding Snake Productions.

 

Nodiadau i olygyddion

Bydd y stiwdios animeiddio gwib yn cael eu cynnal yn:

•Canolfan Cynefin India, Delhi rhwng 1 a 7 Hydref 2017

•Jawahar Kala Kendra, Jaipur, rhwng 13 ac 14 Hydref a 22 a 26 Hydref 2017.

Bydd yr amseroedd agor ar gael bob diwrnod erbyn 10am IST, ar Twitter, ac ar Facebook.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn gweithio gyda mwy na 100 o wledydd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a’r gymdeithas sifil. Y llynedd, ymgysyllton ni â mwy na 65 milwn o bobl yn uniongyrchol a 731 miliwn o bobl yn gyfan gwbl gan gynnwys cysylltiadau ar lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol yn y gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw ac yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, adeiladu cysylltiadau a meithrin ymddiriedaeth. Sefydlwyd y British Council ym 1934 ac rydym yn elusen y DU sydd yn cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus y DU. Rydym yn derbyn 15 y cant o’n grant cyllido craidd gan Lywodraeth y DU.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/BCouncil_Wales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon