Dydd Mawrth 17 Chwefror 2015

 

Mae'r cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd theatr, Rebecca Gould, wedi ymuno â British Council Cymru fel pennaeth y celfyddydau.

Mae Rebecca'n ymuno â'r British Council o Theatr Soho, Llundain, lle'r oedd yn gyfarwyddwr Creadigol, yn arbenigo mewn datblygu dramâu newydd, addysg a phrosiectau allgymorth. Mae hefyd wedi gweithio fel Artist Addysgol Cysylltiol i'r Royal Shakespeare Company, gan arwain diwrnodau datblygu athrawon a gweithio gydag ysgolion yn y DU a thramor; yn fwyaf diweddar yn India, yr Ariannin ac Efrog Newydd.

Mae hi'n ymwneud â Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd a gynhyrchir gan Theatr Everyman yng Ngherddi Sophia; cyfarwyddodd y ddrama Shakespeare am y ddwy flynedd ddiwethaf ac eleni bydd yn cyfarwyddo ‘As You Like It’.

Daw Rebecca o Gaerdydd yn wreiddiol a graddiodd mewn Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru. Tra'n dal yn yr ysgol roedd yn aelod o theatrau ieuenctid Everyman a Neuadd Llanofer. Ar ôl gadael y brifysgol, treuliodd amser yn gweithio yn Theatr y Sherman a'r Theatr Newydd, yn dysgu am y diwydiant theatr o'r gwaelod i fyny, gan weithio fel tywysydd ac yn y swyddfa docynnau. Yn sgîl derbyn bwrsariaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, cafodd y cyfle i hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Chwmni Theatr Made in Wales, lle gweithiodd yn ddiweddarach fel Cyfarwyddwr Cysylltiol.

Yn ei rôl newydd gyda'r British Council bydd yn datblygu a gweithredu strategaeth ar gyfer gwaith celfyddydau a diwydiannau creadigol y British Council yng Nghymru. Bydd yn cydweithio'n agos gyda sefydliadau celfyddydau'r wlad i ddatblygu rhaglen ryngwladol, a fydd yn hyrwyddo diwylliant Cymreig dramor ac yn meithrin partneriaethau rhyngwladol.

Dywedodd Rebecca: “Gwn fod cyfoeth o waith creadigol o'r radd flaenaf yn mynd yn ei flaen yng Nghymru ac rwy'n edrych ymlaen at helpu i fynd ag ef at y gynulleidfa ryngwladol ehangach y mae'n ei haeddu.”

Mae gan waith Rebecca ddimensiwn rhyngwladol cryf ac mae wedi gweithio'n helaeth ledled India ar gyfres o brosiectau theatr a dysgu. Mae hi hefyd wedi cynhyrchu a chyfarwyddo cynyrchiadau, gwyliau a chynadleddau yn Hong Kong, Ghana, De Affrica ac Wganda.  Cydsefydlodd y cwmni theatr a'r ymgynghoriaeth celfyddydau Tinderbox Alley gyda'r cyfarwyddwr theatr Jeff Teare yn 2002 ac mae hi wedi gweithio'n agos gyda’r Wellcome Trust i feithrin ymwybyddiaeth ehangach drwy theatr o ddatblygiadau ym maes biofeddygaeth.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: “Rydym yn falch o groesawu Rebecca i'r tîm. Mae ei phrofiad rhyngwladol a’i gwaith gyda phobl ifanc yn ei gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer y British Council. Mae hi'n wyneb cyfarwydd i nifer o'n partneriaid celfyddydau ac rwy'n siŵr y bydd yn ein helpu i atgyfnerthu ein partneriaethau yng Nghymru ac yn rhyngwladol.” 

 

Nodiadau i olygyddion

Mae rolau blaenorol Rebecca Gould wedi cynnwys:

•Cyfarwyddwr Cysylltiol yn y Theatr Royal, Plymouth

•Cyfarwyddwr Cwmni Addysg yr English Shakespeare Company

•Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd Prosiectau Pobl Ifanc yn y Theatr Genedlaethol, Llundain

•Cyfarwyddwr Cysylltiol Cwmni Theatr Made in Wales, Caerdydd

 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy:

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

 

 

Rhannu’r dudalen hon