Dydd Iau 12 Mawrth 2015

 

Mae'r Gentle Good - y cerddor gwerin cyfoes Cymraeg, Gareth Bonello - yn dychwelyd i Tsieina i berfformio ei albwm llwyddiannus a ysbrydolwyd gan Tsieina, Y Bardd Anfarwol,fel rhan o'r Flwyddyn Cyfnewid Diwylliannol gyntaf erioed rhwng y DU a Tsieina.

Yn 2011, cymerodd Gareth ran yn rownd gyntaf y Rhaglen 'Musician in Residence' yn Tsieina, a drefnwyd gan y British Council a PRSF.

Treuliodd chwe wythnos yn Chengdu, yn ne-orllewin Tsieina, yn gweithio gyda cherddorion lleol ac yn chwilio am ysbrydoliaeth yn Nheml Wuhou, Dyffryn Kuaizhai, Bwthyn To Gwellt Dufu, Opera Sichuan a hyd yn oed Canolfan Pandas yn Chengdu.

Defnyddiodd yr elfennau Tsieineaidd unigryw hyn i gyfansoddi Y Bardd Anfarwol, gan weithio gyda'r Chengdu Associated Theatre of Performing Arts a seilio'r albwm ar fywyd bardd enwog y Llinach Tang, Li Bai. 

Y mis hwn (Mawrth 2015), mae Gareth wedi'i wahodd yn ôl i Tsieina gan Y British Council i rannu ei albwm a ysbrydolwyd gan Chengdu ac i berfformio mewn tair dinas yn ne-orllewin Tsieina. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd tri cherddor o'r DU yn dilyn ôl traed Gareth wrth iddynt ymuno â thrydedd rownd y rhaglen 'Musician in Residence' yn Tsieina.

Mae albwm Y Bardd Anfarwolyn cyfuno cerddoriaeth a barddoniaeth draddodiadol o Gymru a Tsieina i greu effaith drawiadol, ac mae'n cynnwys cydweithio rhwng cerddorion o Tsieina a'r DU. Mae wedi cael canmoliaeth eang ac enillodd wobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2014.

Nodiadau i olygyddion

Llywodraeth Cymru yw partner y British Council ar gyfer y digwyddiad hwn.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon