Dydd Llun 05 Mawrth 2018

 

Bydd llunwyr polisi o bedwar ban byd yn dod i Gymru rhwng 6 ac 8 Mawrth 2018 er mwyn dysgu am system brentisiaethau’r wlad.

Bydd yr ymwelwyr yn dod o adrannau addysg llywodraethol a’r sectorau addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol yn yr Eidal, De Affrica, India, Indonesia, Nepal, Nigeria a Phacistan.

Byddant yn cymryd rhan yn seminar y British Council, Prentisiaethau: Sylw ar Gymru, sy’n cael ei threfnu mewn partneriaeth â CholegauCymru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Bydd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC, yn y seminar i siarad am ddatblygu sgiliau gan gyfeirio’n benodol at brentisiaethau.

Meddai Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru:

“Bydd yr ymwelwyr yn cael cyfle i glywed gan rai o gynrychiolwyr system addysg Cymru, gan gynnwys Estyn a Choleg Sir Benfro yn ogystal â busnesau Cymru. Byddan nhw’n rhannu sut mae prentisiaethau’n cael eu cynllunio yng Nghymru a sut rydyn ni’n sicrhau ansawdd y system. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael croesawu’r Gweinidog, ac at glywed gan aelodau o adran addysg Llywodraeth Cymru a chyflogwyr Cymru, gan gynnwys Deloitte LLP Cymru a chwmni Dur Tata.”

Bydd Iestyn Davies, prif weithredwr ColegauCymru, yn siarad am bwysigrwydd partneriaeth driphlyg rhwng y llywodraeth, cyflogwyr a byd addysg er mwyn creu system brentisiaethau lwyddiannus i Gymru. Meddai Iestyn:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael bod yn bartner i’r British Council ar gyfer y digwyddiad yma yn y brifddinas, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael dangos enghreifftiau o arferion arloesol wrth gynllunio a darparu prentisiaethau yng Nghymru.”

Bydd y grŵp hefyd yn ymweld â busnesau Cymru, gan gynnwys Panasonic, y cwmni peirianneg fanwl Renishaw a BBC Cymru, er mwyn cael gweld prentisiaethau ar waith yno.

Nodiadau i olygyddion

ColegauCymru

Elusen a chwmni cyfyngedig yw ColegauCymru, sy’n codi proffil addysg bellach ymhlith penderfynwyr er mwyn gwella cyfleoedd addysgol yng Nghymru. Corff sy’n cael ei arwain gan ei aelodau yw ColegauCymru, sy’n cynrychioli pob un o’r 13 coleg a sefydliad addysg bellach yn y wlad.

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn gweithio gyda mwy na 100 o wledydd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a’r gymdeithas sifil. Y llynedd, ymgysyllton ni â mwy na 65 milwn o bobl yn uniongyrchol a 731 miliwn o bobl yn gyfan gwbl gan gynnwys cysylltiadau ar lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol yn y gwledydd rydym yn gweithio gyda nhw ac yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, adeiladu cysylltiadau a meithrin ymddiriedaeth. Sefydlwyd y British Council ym 1934 ac rydym yn elusen y DU sydd yn cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus y DU. Rydym yn derbyn 15 y cant o’n grant cyllido craidd gan Lywodraeth y DU.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy:

http://twitter.com/BCouncil_Wales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Rhannu’r dudalen hon