Go more places with IELTS

IELTS (Y System Brofi Ryngwladol ar gyfer yr Iaith Saesneg) yw’r prawf iaith Saesneg mwyaf poblogaidd yn y byd. Cafodd ei ddatblygu gan rai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r byd ym maes asesu iaith ac mae’n gwerthuso sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad.

Mae’r prawf yn adlewyrchu sut y byddwch yn defnyddio Saesneg i astudio, gweithio a byw mewn amgylchedd Saesneg ei iaith.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau astudio ac adnoddau IELTS am ddim i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich prawf. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein.

Rhannu’r dudalen hon