Myfyrwyr yn y llyfrgell
©

British Council

Dan amodau’r Cytundeb Ymadael a negodwyd gyda’r Undeb Ewropeaidd, bydd prosiectau o’r Deyrnas Unedig a wnaeth gais llwyddiannus i raglenni Erasmus+ a’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd (ESC) rhwng 2014–2020 yn dal i dderbyn arian gan yr Undeb Ewropeaidd drwy gydol cyfnod y prosiect, gan gynnwys prosiectau â threfn ariannu sy’n rhedeg y tu hwnt i 2020.

Mae hyn yn golygu y bydd cyfranogwyr sy’n astudio, hyfforddi, gwirfoddoli neu dreulio amser dramor gyda’r prosiectau hyn yn gallu cyfranogi’n llawn a thrwy gydol cyfnod eu rhaglenni cyfnewid. Mae hyn yn berthnasol i gyfranogwyr o’r Deyrnas Unedig sy’n teithio dramor yn ogystal â chyfranogwyr rhyngwladol sy’n dod i’r Deyrnas Unedig

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Erasmus+ https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period

 

Rhannu’r dudalen hon