©

Dafydd Owen ‘FfotoNant’

Cerddorion o Gymru a Llydaw yng Ngŵyl Tafwyl ym mis Mehefin 2022

Rhaglen Fyd-eang – Bwrw Golau ar Ddiwylliant

Rydyn ni’n falch iawn i rannu rhaglen o weithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn dathlu’r cysylltiadau rhwng Cymru a Ffrainc.

Wrth edrych ymlaen at nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol yn 2023 a 2024, gan gynnwys Cwpan Rygbi’r Byd a’r Gemau Olympaidd ym Mharis, byddwn yn rhoi cefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol i gysylltu, meithrin perthnasoedd a chreu gwaith gyda’u cymheiriaid yn Ffrainc.

Prosiectau

Mae gŵyl gerddoriaeth Tafwyl wedi ffurfio partneriaeth gyda Trac Cymru (sy’n datblygu cerddoriaeth werin Cymru ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru a ledled y byd) i roi cefnogaeth i gerddorion ifanc a chynhyrchwyr o Gymru a Llydaw i gwrdd a chydweithio’n rhithwir. Bydd hynny’n arwain at breswyliadau wyneb yn wyneb a pherfformiadau ar faes yr ŵyl ym mis Mehefin 2022. Mae’r fenter hon wedi cefnogi tair partneriaeth: Gwilym Bowen Rhys a Nolwenn Korbell, Cerys Hafana a Léa, a Sam Humphreys a Krismenn.

Mae  Cerddorfa Gymreig Genedlaethol y BBC ac Orchestre National de Bretagne wedi bod yn cydweithio ac arddangos ffrwyth llafur eu partneriaeth (a dderbyniodd nawdd rhannol gan British Council Cymru drwy Gronfa Symudedd Cymru-Ewrop yn 2019). Cafodd cyfres o gyfnewidiadau eu cynnal ym mis Ebrill a mis Mai 2022 a chynhaliwyd cyngherddau ar y cyd yn Ebrill, Mai a Mehefin 2022. Bwriedir cynnal cyngerdd arall yng Ngwanwyn 2023 - yn arwain at brosiect ar y cyd rhwng y ddwy gerddorfa ar gyfer ysgolion a chymunedau wedi’i ysbrydoli gan yr arfordir, y môr a gwaith Claude Debussy, ‘La Mer’.

Yn 2024 bydd yr artist Anna Falcini yn arddangos gwaith wedi’i ysbrydoli gan yr artist o Gymru, Gwen John, yn Dieppe yn Ffrainc. Bydd Falcini yn cydweithio gydag artist o Ffrainc i archwilio siwrne Gwen John o Gymru i Toulouse ac ymateb i hynny drwy greu darn o waith ar draws ffurfiau celfyddydol.

Yng Ngwanwyn 2022 cwblhaodd cwmni Theatr Hijinx daith drwy Ffrainc gyda’u cynhyrchiad, ‘Meet Fred’. Byddant yn gweithio ar fersiwn Ffrangeg o’r cynhyrchiad yn ogystal â datblygu adnoddau ar gyfer ysgolion. Bydd Hijinx yn gweithio gyda sefydliadau a chanolfannau celf yng Ngogledd Ffrainc.

Ar y gweill

Yn ddiweddarach eleni byddwn yn cyhoeddi manylion am gynlluniau pellach i weithio gyda sefydliadau celfyddydol eraill yng Nghymru a Ffrainc.

 

Rhannu’r dudalen hon