Dydd Llun 12 Medi 2016

 

Hyrwyddwyr celfyddydau rhyngwladol ar eu ffordd i Gaerdydd i weld City of the Unexpected 

Bydd grŵp o hyrwyddwyr, trefnwyr a pherfformwyr celfyddydau rhyngwladol o bob cwr o'r byd yn teithio i Gaerdydd ar gyfer City of the Unexpected i weld arbenigedd Cymru yn yr hyn a elwir yn theatr safle benodol, lle mae perfformiadau yn ymddangos ym mhobman heblaw mewn theatr draddodiadol.

Bydd City of the Unexpected yn cynnwys cast o filoedd ynghyd â golygfeydd anhygoel wedi eu hysbrydoli gan waith un o feibion enwocaf Caerdydd, yr awdur Roald Dahl. Cynhelir y digwyddiad ar benwythnos 17-18 Medi ar draws strydoedd, mannau cyhoeddus, siopau ac arcedau, adeiladau a pharciau Caerdydd.

Mae British Council Cymru yn dod â chynrychiolwyr o lefydd mor bell â Korea, India, De Affrica ac Awstralia i Gaerdydd.

Eglurodd Rebecca Gould, pennaeth y celfyddydau yn British Council Cymru:

"Mae gan Gymru draddodiad rhagorol o theatr safle benodol o'r radd flaenaf. Mewn blynyddoedd diweddar, mae cwmnïau yn cynnwys ein dwy theatr ryngwladol, National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru, wedi cynhyrchu perfformiadau a gafodd ganmoliaeth gan adolygwyr a'r cyhoedd megis {150}, a gyflwynwyd yn storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr a Mametz, a gyflwynwyd mewn coedwig ger Brynbuga. Mae City of the Unexpected yn gyfle gwych i'n hymwelwyr rhyngwladol weld y sector creadigol Cymreig yn gwneud yr hyn y mae'n ei wneud orau.

"Bydd y cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn rhaglen o weithgareddau a fydd yn eu helpu i ddeall sut mae sefydliadau celfyddydau Cymreig yn creu ac yn rheoli'r perfformiadau arbennig hyn, yn artistig ac yn ymarferol."

Byddant hefyd yn cwrdd â rhai o brif ymarferwyr a threfnwyr y perfformiadau, ac yn gallu rhannu syniadau a chwestiynau, yn ogystal â gwneud cysylltiadau newydd a datblygu eu rhwydweithiau o fewn sector creadigol Cymru. 

Nodiadau i olygyddion

Rhestr o Gynrychiolwyr

Hye Ran Hwang Korea

Un o aelodau sefydlol ac Arweinydd Gweithdy Grŵp Perfformio TUIDA 

Kenneth Uphopho       Nigeria                         

Cyfarwyddwr Gŵyl ar gyfer Gŵyl Theatr Lagos y British Council l   

Jacob Boehme           Awstralia                      

Cyfarwyddwr Artistig IDJA 

Krzysztof Bielaszka    Gwlad Pŵyl                        

Cydlynydd Prosiectau Rhyngwladol, Rhaglen Artistiaid Preswyl A-i-R WRO  

Jakub Kulasa,             Gwlad Pŵyl                         

Pennaeth yr Adran Lenyddiaeth yn Swyddfa Gŵyl Krakow: http://en.biurofestiwalowe.pl/

Anurupa Roy               India                            

Pypedwr, dylunydd pypedau a chyfarwyddwr y theatr bypedau Kat Katha

Yo Sup Bae                 Korea                          

Cyfarwyddwr Grŵp Perfformio TUIDA 

Sudip Chakraborthy    Bangladesh                

Cadeirydd ac Athro Chynorthwyol, Adran Astudiaethau Theatr a Pherfformio, Prifysgol Dhaka

Jake Oorloff                Sri Lanka                    

Sylfaenydd Cwmni Theatr Floating Space http://www.floatingspace.org/

Ambra Floris       Yr Eidal                             

Sardegna Teatro http://www.sardegnateatro.it/ 

Yusrah Bardien           De Affrica                

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata ASSITEJ De Affrica http://www.assitej.org.za/

Anahera Higgins         Seland Newydd               

Rhaglennwr Māori, Celfyddydau a Diwylliant, Gŵyl Matariki http://www.matarikifestival.org.nz/ 

Y British Council

The British Council is the UK’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. 

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 8,000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 20 y cant o'n trosiant a oedd yn £864m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Am ragor o wybodaeth ewch i: wales.britishcouncil.org

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council Cymru drwy

http://twitter.com/bcwales 

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon