Dydd Gwener 19 Medi 2014

 

Bydd addysg uwch yng Nghymru o dan y chwyddwydr pan fydd cynrychiolwyr o Brifysgolion o Frasil yn ymweld â Chymru rhwng 21 a 23 Medi.

Mae'r ymwelwyr yn uwch academyddion sydd â chyfrifoldeb dros faterion rhyngwladol mewn 10 o brifysgolion gorau Brasil ac yn aelodau o FAUBAI sef Cymdeithas Addysg Ryngwladol Brasil.

Dywedodd Chris Lewis, pennaeth addysg yn British Council Cymru sy'n cynnal y digwyddiad: “Nod yr ymweliad yw dechrau sgwrs rhwng sectorau addysg uwch Cymru a Brasil ynglŷn â sut y gallant gydweithio yn y dyfodol.

Mae gan Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe 200 o israddedigion o Frasil eisoes, sy'n nifer anhygoel. Mae'r myfyrwyr yn mynychu'r brifysgol fel rhan o raglen 'Gwyddoniaeth heb Ffiniau' llywodraeth Brasil, sy'n sicrhau bod ymchwilwyr a myfyrwyr gorau Brasil yn datblygu eu sgiliau yn y prifysgolion gorau ledled y byd.''

Bydd y grŵp o Frasil yn ymweld â'r Coleg Peirianneg ac yn dysgu mwy am y car supersonig Bloodhound sydd wrthi'n cael ei ddatblygu yno. 

Bydd Addysg Uwch Cymru yn siarad â'r ymwelwyr am addysg uwch yng Nghymru a'r hyn y gall ei gynnig. Bydd cynrychiolwyr o Brifysgolion Cymru hefyd yn clywed am sector prifysgolion Brasil.

 

Y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y DU dros gyfleoedd addysgol a chydberthnasau diwylliannol. Rydym yn creu cyfleoedd rhyngwladol i bobl y DU a gwledydd eraill gan feithrin ymddiriedaeth rhyngddynt yn fyd-eang. 

Rydym yn gweithio mewn mwy na 100 o wledydd, ac mae ein 7000 o staff - gan gynnwys 2000 o athrawon - yn gweithio gyda miloedd o weithwyr proffesiynol a llunwyr polisi a miliynau o bobl ifanc bob blwyddyn drwy ddysgu Saesneg, rhannu'r Celfyddydau, a chyflwyno rhaglenni addysg a chymdeithasol.

Rydym yn elusen gofrestredig o fewn y DU sydd wedi'i llywodraethu gan Siarter Frenhinol. Mae grant craidd a ariennir yn gyhoeddus yn llai na 25 y cant o'n trosiant a oedd yn £781m y llynedd. Mae gweddill ein cyllid yn cael ei ennill o wasanaethau y mae cwsmeriaid ledled y byd yn talu amdanynt, drwy gytundebau addysg a datblygu ac o bartneriaethau gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ein holl waith yn anelu at gyflawni ein diben elusennol ac yn cefnogi ffyniant a diogelwch i'r DU ac yn fyd-eang.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â'r British Council drwy

http://twitter.com/bcwales

https://www.facebook.com/BritishCouncilWales

 

Rhannu’r dudalen hon