Cyfranogwyr y seremoni 2014
Cyfranogwyr y seremoni 2014 ©

Hawlfraint British Council Cymru

Mae'r Wobr Ysgolion Rhyngwladol yn anrhydedd i ysgolion sy'n gwneud gwaith rhagorol mewn addysg ryngwladol, er enghraifft drwy feithrin cysylltiadau ag ysgolion partner dramor. Mae meithrin dimensiwn rhyngwladol yn y cwricwlwm wrth wraidd gwaith y British Council gydag ysgolion, a'r nod yw sicrhau bod pobl ifanc yn magu'r ddealltwriaeth ddiwylliannol a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw a gweithio fel dinasyddion byd-eang.

Mae'r wobr ar gael yng Nghymru a gwledydd eraill gan gynnwys Gwlad Groeg, Nigeria, Bangladesh a Sri Lanka.

Mae tair lefel i'r Wobr Ysgolion Rhyngwladol, sef: Sylfaen, Canolradd ac Achrediad.

Bydd lefel eich ysgol yn ddibynnol ar faint o waith rhyngwladol rydych chi eisoes wedi'i wneud - rhagor o wybodaeth

Mae'r Wobr Ysgolion Rhyngwladol yn annog ac yn cefnogi ysgolion i ddatblygu:

 • Ethos rhyngwladol sydd wedi'i wreiddio ledled yr ysgol
 • Mwyafrif y disgyblion yn yr ysgol yn ymwneud â gwaith rhyngwladol ac yn profi ei effaith
 • Gwaith yn seiliedig ar y cwricwlwm ar y cyd â nifer o ysgolion partner rhyngwladol
 • Gwaith cwricwlaidd ar draws ystod o bynciau
 • Gweithgarwch rhyngwladol gydol y flwyddyn
 • Cynnwys y gymuned ehangach
 • Gwerthfawrogiad ehangach o amrywiaeth a gwledydd a diwylliannau eraill

Gwobrau Ysgolion Rhyngwladol 2017, ysgolion yng Nghymru sydd wedi ennill achrediad: 

 • Ysgol Gynradd Beaufort Hill, Blaenau Gwent
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf, Caerdydd
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Childs, Caerdydd
 • Ysgol Gynradd Coryton, Caerdydd
 • Ysgol y Dderwen, Sir Gâr
 • Ysgol Emrys Ap Iwan, Conwy
 • Ysgol Esgob Morgan, Sir Ddinbych
 • Ysgol Alun, Sir y Fflint
 • Ysgol Arbennig Maesgwyn, Rhondda Cynon Taf
 • Ysgol Gynradd Brynhyfryd, Abertawe
 • Ysgol Maelor, Wrecsam