Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Najma Hashmi

Najma Hashmi

Swyddog Cynorthwyol Ysgogi Newid - Partneriaethau a Rhwydweithiau, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Mae Najima Hashi yn gweithio ar weithredu cytundeb rhyngwladol i Lywodraeth Cymru yn ogystal â rheoli Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae gan Najima radd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac ôl-radd mewn Diwylliant, Alltudiaeth ac Ethnigedd. Mae'n angerddol am ddatblygu cynaliadwy a mentrau hybu cydraddoldeb. Mae Najima yn aelod o Bwyllgor Llywio Cynghrair Hil Cymru ac yn aelod o fwrdd menter gymunedol Fair Jobs CIC.

Smiling man with short grey hair, glasses, black suit and blue shirt

Rob Humphreys

Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru / Ymddiriedolwr y British Council a Gadeirydd, Cyngor Cyllido HE Cymru.

Mae Rob Humphreys yn weithiwr proffesiynol ym maes addysg sy’n gredwr cryf yng ngallu addysg oedolion i drawsnewid bywydau. Mae ganddo gysylltiadau ar draws byd addysg, y byd academaidd a sefydliadau diwylliannol, chwaraeon a’r llywodraeth yng Nghymru. Bu’n Gyfarwyddwr Cymru’r Brifysgol Agored am ddegawd cyn iddo adael ym mis Tachwedd 2017. Cyn hynny, Rob oedd Cyfarwyddwr Cymru’r Sefydliad Cenedlaethol dros Addysg Barhaus i Oedolion.  

Susana Galván

Susana Galván Hernández

Cyfarwyddwr Gweithredol, Taith

Mae Susana'n gyfrifol am strategaeth, cyflawniad a pherfformiad cyffredinol rhaglen Taith. Mae'n gweithio gydag uwch staff yn Llywodraeth Cymru a'r sectorau targed i hyrwyddo buddiannau a gwerthoedd y rhaglen ledled Cymru ac yn rhyngwladol. Ymunodd Susana â rhaglen Taith ar ôl gweithio i'r British Council mewn nifer o swyddi rheoli ac arweinyddiaeth mewn gwahanol wledydd yn Nwyrain Asia, Affrica Is-Sahara ac yn y Deyrnas Unedig.

Paul van Gardingen

Yr Athro Paul van Gardingen FRSA

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu Byd-eang, Prifysgol Bangor

Paul yw arweinydd academaidd partneriaethau addysg, ymchwil a strategol byd-eang Prifysgol Bangor ac mae hefyd yn gyfrifol am Strategaeth Ymgysylltu Byd-eang y brifysgol. Cyn ymuno â Phrifysgol Bangor, bu'n Gynghorydd Arbenigol i Bennaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Dundee, lle mae'n Athro Anrhydeddus mewn Datblygu Rhyngwladol.