Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Rhiannon Wyn Hughes

Rhiannon Wyn Hughes

MBE FRSA Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Cidwm Cymru

Mae Rhiannon wedi treulio 19 mlynedd yn creu cyfleoedd i bobl ifanc drwy wyliau celfyddydol a ffilmiau. Roedd yn aelod sefydlu o Gidwm Cymru, sef gŵyl ffilmiau ieuenctid ryngwladol. Yn 2017, ymunodd â thîm o wirfoddolwyr i lansio Sinema Cidwm, sef sinema deithiol gymunedol. Mae'n gyn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, yn ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Sinema Scala ac yn gyn-Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Ymunodd â Bwrdd Hijinx yn ddiweddar.