Mae'r aelodau yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol.

Aelodau’r Pwyllgor

Michelle Carwardine-Palmer

Michelle Carwardine-Palmer

Rheolwr Gyfarwyddwr, National Theatre Wales

Michelle yw rheolwr gyfarwyddwr National Theatre Wales (NTW). Cyn ymuno â NTW roedd hi'n gyd-brif weithredwr ar Theatr Salisbury ac mae wedi bod yn gweithio ym maes rheoli theatrau ers dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n aelod o fwrdd UK Theatre, yn rhan o fudiad What Next?, yn aelod o gonsortiwm UK Parents in Performing Arts a Chwmnïau Cenedlaethol Cymru ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Graddiodd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn Astudiaethau Theatr a Saesneg.

Rhiannon Wyn Hughes

Rhiannon Wyn Hughes

MBE FRSA Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Cidwm Cymru

Mae Rhiannon wedi treulio 19 mlynedd yn creu cyfleoedd i bobl ifanc drwy wyliau celfyddydol a ffilmiau. Roedd yn aelod sefydlu o Gidwm Cymru, sef gŵyl ffilmiau ieuenctid ryngwladol. Yn 2017, ymunodd â thîm o wirfoddolwyr i lansio Sinema Cidwm, sef sinema deithiol gymunedol. Mae'n gyn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, yn ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru, yn gadeirydd Ymddiriedolaeth Sinema Scala ac yn gyn-Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Ymunodd â Bwrdd Hijinx yn ddiweddar.