Plant yn ymarfer ysgrifennu Tsieineaidd.
Plant yn ymarfer ysgrifennu Tsieineaidd. ©

British Council.

Os ydych chi’n chwilio am dipyn o ysbrydoliaeth ar gyfer eich dosbarth, beth am fwrw golwg dros y pecynnau addysg yma – mae pob pecyn ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Arabeg a diwylliant Arabaidd

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer gwersi a gwasanaethau ysgol i helpu disgyblion ysgolion cynradd ddatblygu eu dealltwriaeth o’r diwylliant Arabaidd.

Mae disgyblion yn gallu dysgu sut i gyfarch cyfaill a chyfrif yn Arabeg a gweithio ar eu creadigrwydd drwy wneud patrymau geometrig a ryseitiau.

Oedran addas: 7-11 mlwydd oed

Cysylltiadau’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth

2017 – Blwyddyn Tsieinieaidd y Ceiliogr

Archwiliwch y fytholeg tu ôl i’r Sidydd Tsieineaidd a darganfod yr hyn y mae Blwyddyn y Ceiliog 2017 yn symboleiddio drwy ddefnyddio’r pecyn hwn.

Mae’r pecyn hwn yn llawn gweithgareddau difyr a chreadigol yn seiliedig ar iaith a diwylliant Tsieineaidd; dysgwch am stori’r Ceiliog, y Ddraig a’r Neidr Gantroed. Darganfyddwch beth yw hoff brydau bwyd plant o Tsieina a dysgu rhai ryseitiau blasus.

Hefyd, gallwch ddysgu sut i chwarae gêm cae chwarae traddodiadol o Tsiena, a bod yn greadigol drwy dorri siapiau Ceiliog o bapur a chreu dyluniadau o blatiau traddodiadol a dysgu rhai ffeithiau diddorol am Tsiena.

  • Oedran addas: 4 – 7 mlwydd oed, 7-11 mlwydd oed
  • Cysylltiadau’r cwricwlwm: Celf PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Daearyddiaeth, Hanes, Ieithoedd Modern

Queens of Syria

Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon a disgyblion i archwilio effaith ddynol y gwrthdaro yn Syria a realiti bywyd ar gyfer miliynau o bobl fel ffoaduriaid. 

•  Grŵp oedran: 7 – 11 oed, 11 -14 oed. 

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes, Drama

Shakespeare Lives

Cafodd y pecyn hwn ei greu gan y British Council mewn partneriaeth â’r Royal Shakerpeare Company. Fe’i dyluniwyd yn arbennig i annog dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae’r adnodd wedi’i rannu’n bum thema: Arweinyddiaeth a Phŵer, Teulu a Pherthnasau, Hunaniaeth a Chydraddoldeb, Ffawd a Thynged, Cyfiawnder a Rheolau.

•  Grŵp oedran: 7 – 11 oed, 11 -14 oed. 

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Saesneg, Hanes, Drama

* Mae’r adnodd hwn ar gael yn Sbaeneg a Ffrangeg

Magna Carta – Fy Hawliau Digidol

Dysgwch mwy am un o ddogfennau pwysicaf a mwyaf dylanwadol y byd gyda’n hadnodd dysgu Magna Carta. Bydd y pecyn hwn yn helpu pobl ifanc i gyfrannu at y drafodaeth am ba  gymalau fyddai'n cael eu cynnwys mewn Magna Cart ar gyfer yr oes ddigidol.

•  Grŵp oedran: 7 - 11 oed, 11 - 11 oed

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Saesneg, Daearyddiaeth, Hanes, TGCh

Y Bêl Gron yn Cofio   

Mae’r pecyn Y Bêl Gron yn Cofio yn cynnig adnoddau i ddisgyblion ddysgu am y digwyddiadau Cadoediad a gynhaliwyd yn 1914 yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  • Grŵp oedran: 7 - 11 oed, 11 - 11 oed
  • Cysylltiadau â’r cwricwlwm: Celf, PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Saesneg, Hanes, TGCh, Ieithoedd modern, Drama

Rivers of the World

 Mae’r pecyn hwn yn cynnwys syniadau am wersi trawsgwricwlaidd am afonydd o ansawdd uchel sydd wedi’u hanelu at fyfyrwyr uwch gynradd ac is uwchradd.

Patagonia 150

Bydd yr adnodd addysg Patagonia 150 yn helpu ysgolion addysgu eu disgyblion am Gymru a’r Wladfa ym Mhatagonia. Dyluniwyd yr adnodd hwn ar gyfer disgyblion CA2 a CA3.

Comisiynwyd yr adnodd gan Lywodraeth Cymru a’i gynhyrchu gan y cyhoeddwyr addysgol Atebol Press.

*Mae’r adnodd hwn hefyd ar gael yn Sbaeneg

Double Club Cymraeg - Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd athrawon iaith a’u disgyblion yn mwynhau gweithio gyda’r pecynnau addysg pêl-droed yma. Datblygwyd y pecynnau gan Lywodraeth Cymru gyda’r Gymdeithas Pêl-droed Cymru a’i gefnogi gan British Council Cymru, bydd y pecynnau’n dal sylw cefnogwyr pêl-droed ifanc!

*Mae’r pecynnau ar gael yn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Phortiwgeaidd.

Dolenni allanol