Chihuahua wedi’i wisgo ar gyfer y Flwyddyn Newydd Tsieiniaidd
©

Shutterstock

Os ydych chi’n chwilio am dipyn o ysbrydoliaeth ar gyfer eich dosbarth, beth am fwrw golwg dros y pecynnau addysg yma – mae pob pecyn ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Blwyddyn y Ci 2018

Mae’r pecyn addysg hwn ar gyfer ysgolion cynradd yn cynnwys gwybodaeth a gweithgareddau i helpu athrawon a disgyblion ddysgu mwy am yr ŵyl gwanwyn pwysig hon ac archwilio iaith a diwylliant Tsieina.

Gall disgyblion ddarllen stori draddodiadol i ddarganfod sut y gwnaeth Er Lang a’i gŵn gipio’r Brenin Mwnci a dysgu sut i erchi ein ci wedi’i animeiddio; Dumpling yw ei enw (Jiaozi, i’w ynganu fel Jow-dzr) yn Tsieinëeg. Gallant hefyd ddarllen llythyrau gan blant yn Tsieina am eu hanifeiliaid anwes a chael bod yn greadigol drwy greu cŵn o glai a phaentiadau a choginio twmplins.

Addasrwydd oed: 4 – 7 oed, 7 – 11 oed

Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth, Ieithoedd modern

Arabeg a diwylliant Arabaidd

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer gwersi a gwasanaethau ysgol i helpu disgyblion ysgolion cynradd ddatblygu eu dealltwriaeth o’r diwylliant Arabaidd.

Mae disgyblion yn gallu dysgu sut i gyfarch cyfaill a chyfrif yn Arabeg a gweithio ar eu creadigrwydd drwy wneud patrymau geometrig a ryseitiau.

Oedran addas: 7-11 mlwydd oed

Cysylltiadau’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth

Queens of Syria

Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon a disgyblion i archwilio effaith ddynol y gwrthdaro yn Syria a realiti bywyd ar gyfer miliynau o bobl fel ffoaduriaid. 

•  Grŵp oedran: 7 – 11 oed, 11 -14 oed. 

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes, Drama

Shakespeare Lives

Cafodd y pecyn hwn ei greu gan y British Council mewn partneriaeth â’r Royal Shakerpeare Company. Fe’i dyluniwyd yn arbennig i annog dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae’r adnodd wedi’i rannu’n bum thema: Arweinyddiaeth a Phŵer, Teulu a Pherthnasau, Hunaniaeth a Chydraddoldeb, Ffawd a Thynged, Cyfiawnder a Rheolau.

•  Grŵp oedran: 7 – 11 oed, 11 -14 oed. 

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Saesneg, Hanes, Drama

* Mae’r adnodd hwn ar gael yn Sbaeneg a Ffrangeg

Magna Carta – Fy Hawliau Digidol

Dysgwch mwy am un o ddogfennau pwysicaf a mwyaf dylanwadol y byd gyda’n hadnodd dysgu Magna Carta. Bydd y pecyn hwn yn helpu pobl ifanc i gyfrannu at y drafodaeth am ba  gymalau fyddai'n cael eu cynnwys mewn Magna Cart ar gyfer yr oes ddigidol.

•  Grŵp oedran: 7 - 11 oed, 11 - 11 oed

•  Cysylltiadau â’r cwricwlwm: PHSE/Dinasyddiaeth, Saesneg, Daearyddiaeth, Hanes, TGCh

Y Bêl Gron yn Cofio   

Mae’r pecyn Y Bêl Gron yn Cofio yn cynnig adnoddau i ddisgyblion ddysgu am y digwyddiadau Cadoediad a gynhaliwyd yn 1914 yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  • Grŵp oedran: 7 - 11 oed, 11 - 11 oed
  • Cysylltiadau â’r cwricwlwm: Celf, PHSE/Dinasyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Saesneg, Hanes, TGCh, Ieithoedd modern, Drama

Rivers of the World

 Mae’r pecyn hwn yn cynnwys syniadau am wersi trawsgwricwlaidd am afonydd o ansawdd uchel sydd wedi’u hanelu at fyfyrwyr uwch gynradd ac is uwchradd.

Patagonia 150

Bydd yr adnodd addysg Patagonia 150 yn helpu ysgolion addysgu eu disgyblion am Gymru a’r Wladfa ym Mhatagonia. Dyluniwyd yr adnodd hwn ar gyfer disgyblion CA2 a CA3.

Comisiynwyd yr adnodd gan Lywodraeth Cymru a’i gynhyrchu gan y cyhoeddwyr addysgol Atebol Press.

*Mae’r adnodd hwn hefyd ar gael yn Sbaeneg

Double Club Cymraeg - Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd athrawon iaith a’u disgyblion yn mwynhau gweithio gyda’r pecynnau addysg pêl-droed yma. Datblygwyd y pecynnau gan Lywodraeth Cymru gyda’r Gymdeithas Pêl-droed Cymru a’i gefnogi gan British Council Cymru, bydd y pecynnau’n dal sylw cefnogwyr pêl-droed ifanc!

*Mae’r pecynnau ar gael yn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Phortiwgeaidd.

 

Dolenni allanol