Plant mewn ysgol yn Lesotho
Plant mewn ysgol yn Lesotho ©

Hawlfraint British Council

Mae cyfle i athrawon cymwysedig sy'n gweithio yng Nghymru i ddysgu yn ne Affrica fel rhan o Raglen Lleoli Athrawon Lesotho.

Drwy'r fenter gall chwe athro y flwyddyn dreulio o leiaf dri mis ar leoliad yn Lesotho, gwlad sydd ag ychydig dros ddwy fil o bobl, gyda De Affrica o'i chwmpas.

Mae'r lleoliadau yn gyfle i ddysgu neu fentora disgyblion dramor. Mae'n gyfle gwerth chweil i drwytho eich hunan mewn diwylliant arall, gan ddefnyddio eich sgiliau addysgu mewn amgylchedd hollol wahanol a helpu i drawsnewid bywydau plant ysgol yn Lesotho.

Wrth gwblhau'r lleoliad hwn, gallwch ehangu eich gorwelion rhyngwladol a chynnwys y profiad yn eich gwaith addysgu pan fyddwch yn dychwelyd adref.

Ydw i'n gymwys?

Mae pob athro cymwysedig sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd yn gymwys. Os rydych wthi'n astudio i fod yn athro, mae'n rhaid eich bod wedi cymhwyso erbyn y mis Medi cyn i chi ymadael.

Faint mae'n ei gostio?

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyd at £625 y mis i dalu am eu llety a'u bwyd tra byddant ar leoliad. Caiff costau yswiriant a theithiau dychwelyd awyren hefyd eu cynnwys ar gyfer lleoliadau sy'n fwy na chwe mis. 

Sut y gallaf wneud cais?

Rhedwyd y broses o wneud cais gan Dolen Cymru. Ymwelwch â safle nhw am fwy o wybodaeth.