Plant mewn ysgol yn Lesotho
Plant mewn ysgol yn Lesotho ©

Hawlfraint British Council

Mae ceisiadau ar gyfer 2020 bellach wedi cau

Mae gan athrawon yng Nghymru'r cyfle i helpu i wella addysg  yng nghefn gwlad Lesotho yn ne Affrica am bum mis-cyfle i chi ymledu mewn diwylliant newydd a defnyddio'ch sgiliau addysgu mewn amgylchedd hollol wahanol.

Ers i'r rhaglen lansio ym 1985, mae Cymru a Lesotho wedi ffurfio bond cryf. Mae unigolion, cymunedau a sefydliadau yn y ddwy wlad wedi elwa o'r bartneriaeth.

Bob blwyddyn, rhoddir cyfle i athrawon o Gymru gymryd y daith 8,600 milltir i Lesotho; gwlad o ychydig dros ddwy filiwn o bobl sydd wedi ei amgylchynu'n llwyr gan Ddde Affrica, i ymweld ag ysgolion a rhannu sgiliau. Mae'r prosiect yn para am tua chwe mis - o fis Ionawr i fis Mehefin, ac mae'n gyfle gwych i weithio yn rhanbarth mynyddig Lesotho a rhannu eich profiadau gydag ysgolion yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn cael ei rheoli gan Dolen Cymru a British Council Cymru trwy Raglen Addysg Ryngwladol Llywodraeth Cymru.

Beth mae'n ei olygu? 

Mae rhaglen 2020 yn cynnig tair swydd i athrawon / hyfforddwyr athrawon. Fe’u lleolir yn Thaba Tseka, tref wledig yn ucheldir Lesotho – taith o ryw bedair awr o’r brifddinas mewn cerbyd.

Yn ystod cyfnod o 5 mis ar leoliad, fe fydd yr athrawon/hyfforddwyr yn rhannu sgiliau addysgu rhifedd a llythrennedd, mentora a hyfforddi athrawon a gweithio gyda disgyblion i arddangos arfer gorau. Bydd y cyfnod yma ar leoliad yn rhoi blas a golwg unigryw iddynt ar fywyd, pobl a diwylliant Basotho. Fe fyddan nhw’n rhannu eu profiadau gydag ysgolion yng Nghymru wedi iddynt ddychwelyd.

Byddant yn adeiladau ar waith sydd eisoes wedi’i gyflawni yn ogystal â chreu partneriaethau newydd gydag ysgolion ac ar gyfer y gwaith o hyfforddi athrawon. Ar ôl iddynt ddychwelyd, bydd tri o athrawon Basotho yn cael cyfle i ymweld â Chymru a bydd athrawon/hyfforddwyr y rhaglen yn eu helpu i ddatblygu sgiliau i ysgogi newidiadau allweddol yn eu hysgolion a’u cymunedau.

Cymrwch olwg ar wefan ein partner, Dolen Cymru, am ragor o wybodaeth

Rhannu’r dudalen hon