Mae addysg ryngwladol yn hollbwysig
Mae addysg ryngwladol yn hollbwysig ©

Hawlfraint British Council

Mae'r Rhaglen Addysg Ryngwladol (y Rhaglen) yn rhaglen a gaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a'i rhoi ar waith gan y British Council. Mae'r rhaglen yn cwmpasu addysg feithrin, gynradd, bellach ac uwch. Mae gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc fel ei gilydd yn cael budd o gyfleoedd addysg rhyngwladol ffurfiol ac anffurfiol.

Nodau ac amcanion y rhaglen hon yw:

 • darparu gwybodaeth a sgiliau i unigolion sy'n hanfodol er mwyn cyfrannu mewn cymuned fyd-eang 
 • gwella ymwybyddiaeth, agweddau ac ymateb i ddysgu byd-eang 
 • cynyddu achosion o gydweithredu parhaus rhwng Cymru a gwledydd eraill 
 • gwella lefelau addysg a phartneriaethau cynhyrchiol 
 • gwella cyflogadwyedd pobl ifanc yng Nghymru  
 • Canolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru o ran polisi addysg.

Rhaglenni sy'n cymryd rhan

Mae'r rhaglenni canlynol ar gael gan y Rhaglen Addysg Ryngwladol i ysgolion, colegau ac ymarferwyr:

 • Connecting Classrooms through global learning  
 • Cynorthwywyr Iaith 
 • Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol 
 • Prosiect yr Iaith Gymraeg 
 • Seremoni Wobrwyo Ryngwladol Cymru 
 • Rhaglen Lleoli Athrawon Lesotho  
 • Creu Newid
 • Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith 
 • Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang 

Aelodau'r pwyllgor cynghori

Caiff y Rhaglen Addysg Ryngwladol gefnogaeth gan gyngor o amrywiaeth o sefydliadau addysgol yng Nghymru, gan rannu arbenigedd a gwybodaeth er mwyn cyflawni gweithgareddau'r Rhaglen mewn dull cydlynol. Mae aelodau presennol yn cynnwys: 

Dysgu Cymru

I ddysgu mwy am Gymunedau Dysgu Proffesiynol yng Nghymru, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru

Gweler hefyd

Rhannu’r dudalen hon