Dwy ferch yn sgwrsio yn yr ystafell ddosbarth
©

British Council 

Ledled y byd

Cymru Fyd-eang Darganfod

Mae rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr dreulio cyfnod byr mewn gwlad dramor, i feithrin sgiliau a hyder, i wella'u cyflogadwyedd ac i ddatblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol. 

Dysgu Saesneg y tu hwnt i'r Deyrnas Unedig

Cyfle unigryw i fyfyrwyr a graddedigion o’r Deyrnas Unedig gael eu cyflogi i weithio ar leoliad mewn un o blith nifer o wledydd ar draws y byd. Mae’n gyfle i ddysgu sgiliau newydd a phrofi diwylliant gwlad arall drwy fyw yno.

Connecting Classrooms

Mae rhaglen Cysylltu Dosbarthiadau yn helpu ysgolion i ddysgu am y materion sy’n siapio’n byd a chydweithio ar brosiectau. Mae’n cynnig adnoddau dysgu am ddim, cyrsiau hyfforddi a chyfle i gydweithio gydag ysgolion dramor.

Rhaglen Athrawon ar Leoliad, Lesotho

Mae’r rhaglen yma’n rhoi cyfle i athrawon cymwysedig sy’n gweithio yng Nghymru i ddysgu neu fentora disgyblion yn Lesotho yng nghanol De Affrica. Mae’n gyfle i gael eich trochi mewn diwylliant arall ac i ddefnyddio a datblygu sgiliau dysgu mewn amgylchedd gwahanol.

Cynllun yr Iaith Gymraeg

Nod Prosiect yr Iaith Gymraeg yw hyrwyddo a datblygu’r iaith Gymraeg ym Mhatagonia yn yr Ariannin. Mae’r prosiect yn recriwtio swyddogion datblygu iaith o Gymru i weithio fel athrawon ar leoliad mewn cymunedau lle siaredir Cymraeg ym Mhatagonia, ac i ddarparu hyfforddiant ac arweiniad i’r tîm o diwtoriaid lleol.

Yng Nghymru 

Cynorthwywyr Iaith

Mae Cynorthwywyr Iaith yn siarad naill ai Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Eidaleg, Rwsieg neu Tsieinëeg fel mamiaith. Gallant weithio gyda disgyblion i wella eu sgiliau iaith, ehangu eu hymwybyddiaeth ddiwylliannol a chynyddu eu hyder.