Dwy ferch yn sgwrsio yn yr ystafell ddosbarth
©

British Council 

Y Rhaglen Cynorthwyydd Iaith

Dysgwch sut y gall myfyrwyr fynd ar leoliadau mewn ysgolion a cholegau ledled Ewrop.