Y Senedd, Bae Caerdydd
 

Rydym yn gweithio gyda’r Senedd i hyrwyddo Cymru’n fyd-eang a meithrin cysylltiadau rhyngwladol.

Ar ddechrau’r Bumed Senedd yn 2016 gwnaethom awgrymu y dylid sefydlu Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer materion rhyngwladol. Cafodd y syniad dderbyniad gwresog ac fe gytunodd Rhun ap Iorwerth AS i gadeirio’r grŵp, gyda British Council Cymru yn darparu’r ysgrifenyddiaeth.

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol yn dal i fod ar waith yn y Chweched Senedd; mae’n cael ei gadeirio bellach gan Heledd Fychan AS.

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol wedi trafod amryw o faterion, gan gynnwys:

•  Rhyngwladoli busnesau bach yng Nghymru 

•  Addysg uwch a myfyrwyr rhyngwladol

•  Cymry ar wasgar

•  Arddangos celfyddydau Cymru’n rhyngwladol  

•  Addysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru 

Aelodau Cymru Ryngwladol

Cadeirydd: Heledd Fychan AS

Rhun ap Iorwerth AS

Alun Davies AS

John Griffiths AS

Darren Millar AS

Ysgrifenyddiaeth: Jenny Scott - British Council Cymru

Cylch Gorchwyl

1.  Annog y Senedd i hybu agenda rhyngwladol i Gymru.

2.  Rhoi gwybod i Aelodau’r Senedd am gyfleoedd i feithrin cysylltiadau rhyngwladol  a manteision cysylltiadau o’r fath. 

3.  Darparu fforwm lle gall Aelodau’r Senedd godi materion sy’n ymwneud â rhyngwladoli a thrafod datblygu cysylltiadau rhyngwladol i Gymru. 

4.  Bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol yn cwrdd yn chwarterol. Er mai o blith Aelodau’r Senedd y daw aelodaeth y Grŵp, mae croeso i gynrychiolwyr o garfannau sydd â diddordeb i ymuno â’r cyfarfodydd.

5.  Rhennir gweinyddiaeth y grŵp rhwng swyddfa Heledd Fychan AS, cadeirydd y grŵp, a British Council Cymru, yr ysgrifenyddiaeth.

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon