Y Senedd, Bae Caerdydd
Mae’r Senedd ym Mae Caerdydd yn gartref i Cynulliad Cenedlaethol Cymru ©

British Council

Rydym yn gweithio gyda Cynulliad Cenedlaethol Cymru i hyrwyddo proffil Cymru’n fyd-eang a datblygu cysylltiadau rhyngwladol.

Ar ddechrau’r Pumed Cynulliad yn 2016, awgrymon ni wrth nifer o Aelodau’r Cynulliad y dylai Grŵp Trawsbleidiol gael ei sefydlu i drafod materion rhyngwladol. Cafodd y syniad gymeradwyaeth frwd a chytunodd Rhun ap Iorwerth AC i gadeirio’r grŵp, gyda’r ysgrifenyddiaeth o dan ofal British Council Cymru

Ar ôl y cyfarfod cyntaf gydag AC a oedd â diddordeb yn y pwnc dan sylw, cafwyd y cyfarfod ffurfiol cyntaf ym mis Hydref 2016, pan drafodwyd pwysigrwydd cysylltiadau rhyngwladol i’r sector Addysg Uwch yng Nghymru. Gellir darllen y cofnodion isod.

Aelodau Cymru Ryngwladol

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AM

Suzy Davies AM

John Griffiths AM

Darren Millar AM

Julie Morgan AM

Lee Waters AM

Jeremy Miles AM

Huw Irranca-Davies AM

Jenny Scott - British Council Cymru

Ysgrifenyddiaeth - British Council Cymru

Cylch Gorchwyl

1. Annog Cynulliad Cenedlaethol Cymru i hyrwyddo agenda ryngwladol i Gymru.

2. Hysbysu ACau am y cyfleoedd a'r manteision o gael cysylltiadau rhyngwladol. 

3. Darparu fforwm i aelodau Cynulliad godi materion yn ymwneud â rhyngwladoli a thrafod y broses datblygu cysylltiadau rhyngwladol i Gymru

4. Bydd y Grŵp Trawsbleidiol yn cyfarfod bob chwarter. Bydd ei aelodaeth yn cynnwys ACau ond mae croeso i gynrychiolwyr o sefydliadau sydd â diddordeb ymuno â'r cyfarfodydd

5. Caiff y cyfrifoldeb am weinyddu'r grŵp ei rannu rhwng swyddfa Rhun ap Iorwerth AC, cadeirydd y grŵp, ac ysgrifenyddiaeth British Council Cymru.

Gweler hefyd

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon