Dyn yn sefyll ar ben piler, yn dawnsio, gyda thai lliwgar yn y cefndir
Prosiect: Liminality, Nizamuddin, Delhi, India ©

Janire Najera / 4Pi Productions

Ceisiadau wedi cau

Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant yw enw ein rhaglen grantiau newydd. Nod y rhaglen yw datblygu cynlluniau cyfnewid diwylliannol a mentrau cydweithredol cyffrous rhwng artistiaid, ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yn y Deyrnas Unedig ac mewn gwledydd yn Asia a chefnogi perthnasoedd creadigol hirdymor rhwng y rhanbarthau hyn.

Mae’r rhaglen yn dathlu holl amrywiaeth y gwahanol ffyrdd mae’r ddau ranbarth yma’n mynegi a rhannu eu diwylliannau gan gynnig cefnogaeth, gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd rhwydweithio i hybu datblygiad proffesiynol. Mae deiliaid grantiau o wledydd y Deyrnas Unedig a’r gwledydd yn Asia yn elwa o’r ysbrydoliaeth a ddaw wrth gyfnewid syniadau a rhannu hanes diwylliannol. 

Mae Cysylltiadau Drwy Ddiwylliant: India-Cymru yn fenter ar y cyd rhwng y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n darparu cynllun ariannu tair blynedd a fydd yn rhedeg rhwng Hydref 2019 a 2022. Bydd yn hybu cydweithio rhyngwladol drwy raglen o brosiectau a gweithgareddau celfyddydol i wreiddio sgiliau creadigol a datblygu’r rhychwant gallu i artistiaid a gwyliau yn India a Chymru. 

Mae’r cynllun grantiau newydd yma’n gyfle i adeiladu ar lwyddiant y rhaglen ariannu ar y cyd rhwng y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, India Cymru yn ogystal â manteisio ar gyfraniad Cymru i weithgareddau Blwyddyn Diwylliant y DU ac India yn 2017, sef rhaglen o ddigwyddiadau yn dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth yn India.    

Roedd India Cymru yn rhaglen uchelgeisiol a gefnogodd dros 2000 o gyfranogwyr ar draws 13 o brosiectau ym meysydd theatr, dawns, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau gweledol a chymhwysol. Cafodd dros 80,000 o bobl yng Nghymru ac India eu denu i ddigwyddiadau India:Cymru, ac fe lwyddodd gweithgareddau’r rhaglen i gyrraedd mwy na 4.9 miliwn o bobl drwy gyfryngau cymdeithasol.

Rhannu’r dudalen hon