Rhaglen sy'n cael ei rhedeg gan British Council a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang yw rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod. Mae'r rhaglen yn darparu cyllid i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru gynnig profiadau ymweld tymor byr i fyfyrwyr israddedig o Gymru weithio, astudio neu wirfoddoli mewn gwlad arall. 

Gall myfyrwyr o Gymru dreulio rhwng pythefnos ac wyth wythnos yn astudio, yn gweithio neu'n gwirfoddoli yn un o'r gwledydd canlynol: 

Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithiwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, Malta, Rwmania.

Yr Ariannin, Unol Daleithiau America, Canada, Japan, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Qatar, India, Tsieina a Fietnam. 

Mae arian ar gael i gefnogi costau byw a chostau teithio myfyrwyr. 

Mae rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr dreulio cyfnod byr mewn gwlad dramor, i feithrin sgiliau a hyder, i wella'u cyflogadwyedd ac i ddatblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol. 

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan?

Mae rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod ar agor i fyfyrwyr israddedig o Gymru sy'n astudio yn un o'r sefydliadau canlynol:

Os ydych yn fyfyriwr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn rhaglen Cymru Fyd-eang - Darganfod, cysylltwch â swyddfa ryngwladol eich sefydliad drwy glicio’r dolenni uchod i weld pa gyfleoedd sydd ar gael i chi.

I fod yn gymwys i gael arian, rhaid i israddedigion Cymru:

  • fod yn wladolyn yn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt 'statws preswylydd sefydlog' 
  • fod wedi bod yn byw yng Nghymru ers tair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs
  • fod wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.

Cysylltwch â ni

E-bost: GlobalWalesDiscover@britishcouncil.org

Rhannu’r dudalen hon