Perfformiad dawns yn Delhi
Perfformiad dawns yn Delhi ©

British Council

India Cymru

Menter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council yw India Cymru. Mae’n cefnogi cydweithio artistig a mentrau cyfnewid rhwng aelodau’r proffesiynau creadigol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac India. Mae India Cymru yn cefnogi rhaglen ehangach Blwyddyn Diwylliant y DU ac India yn 2017 ond mae hefyd yn ymestyn y tu hwnt i hynny.

Mae nodi 70 mlynedd ers annibyniaeth India yn ystod 2017, yn cynnig cyfle pwysig i Gymru ac India adfywio a chryfhau eu perthynas, i greu cysylltiadau dynamig newydd drwy fynegiant artistig ac i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu creadigol newydd.

Cynyddu gwerth prosiectau cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i Gymru; dathlu diwylliant Cymru yn ei holl amrywiaeth o ran iaith, mynegiant creadigol ac ymgysylltiad; meithrin cysylltiadau hirhoedlog ac ystyrlon ledled y byd drwy’r celfyddydau – dyma sydd wrth wraidd India Cymru.

Dan arweiniad aelodau o’r proffesiynau creadigol a sefydliadau celfyddydol o bob cwr o Gymru mewn cydweithrediad â phartneriaid yn India, mae India Cymru yn cefnogi 15 o brosiectau i ddatblygu a chyflwyno gwaith ar sawl ffurf celfyddydol sy’n cysylltu artistiaid o bob rhan o Gymru ag artistiaid a chynulleidfaoedd ledled India: O Fangor i Bangalore!

Mae Alan Gemmell, Cyfarwyddwr India ar gyfer y British Council wedi cydnabod pa mor bwysig y gall prosiectau cydweithredol artistig fod o ran meithrin cysylltiadau rhwng Cymru ac India.

Drwy gyfrwng ein Blwyddyn Diwylliant ac India Cymru rydyn ni’n gwneud tri pheth: dathlu perthynas India heddiw â Chymru a’r DU; creu cyswllt â phobl ifanc yn y ddwy wlad gyda’r nod o’u hysbrydoli i feithrin perthynas rhwng India a Chymru am y 70 mlynedd nesaf. Gobeithio y byddwn ni hefyd yn rhannu gwerthoedd Cymru â phobl yn India, gan greu cyfeillgarwch a phartneriaethau o’r newydd a fydd yn sylfaen dda ar gyfer y 70 mlynedd nesaf.

Prosiectau rydym yn eu cefnogi

Rydym yn cefnogi portffolio o brosiectau cyfoethog ac amrywiol sy’n dwyn ynghyd artistiaid a sefydliadau celfyddydol blaenllaw o India a Chymru. Mae sawl ffurf celfyddydol yn rhan o’r rhaglen: theatr, dawns, y celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth a’r celfyddydau cymhwysol a chrefft.

Mae llawer o’r prosiectau yn cynnwys perfformiadau cyhoeddus uchel eu proffil ac arddangosfeydd byw a digidol. Mae eraill yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau drwy weithdai a theithiau. Dechreuodd y rhaglen yn ystod misoedd cyntaf 2017 a bydd yn parhau i 2018.

Maent oll yn brosiectau cydweithredol cyffrous ac arloesol sy’n ysgogi deialog creadigol ac sy’n cyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn y ddwy wlad.

Mae’r rhestr lawn o’r prosiectau sydd wedi’u dewis i’w gweld isod:

Gŵyl Ddawns Caerdydd (CYMRU) a Basement 21 (INDIA)

Interruption

Mae Interruption yn brosiect cydweithredol gyda Gŵyl Ddawns Caerdydd a Basement 21 sy'n dod ag artistiaid dawns unigol o India a Chymru ynghyd mewn cyfres o breswyliadau cyhoeddus yng Nghaerdydd a pherfformiadau yng Ngŵyl Ddawns Caerdydd 2017. Darllenwch mwy  

Chapter Arts/Coreo Cymru (CYMRU) a Danceworx (INDIA)

Liminality

Bydd Liminality yn dod â Coreo Cymru a 4pi Productions o Gymru a Danceworx India at ei gilydd i greu ffilm ddawns 360° Fulldome newydd. Bydd yn cynnwys cast o dros 40 o ddawnswyr o India a Chymru a bydd yn cael ei ffilmio mewn lleoliadau arfordirol a dinesig yn y ddwy wlad. Darllenwch mwy.  

Ffotogallery (CYMRU) a Sefydliad Nazar (INDIA)

Dreamtigers

Mae Dreamtigers yn brosiect blwyddyn o hyd lle y bydd Ffotogallery a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffotograffiaeth Delhi'n cydweithio ar draws cyfres o breswyliadau a churadiadau ffotograffig. Darllenwch mwy 

Jessica Mathews a Melissa Hinkin (Cymru) a Sefydliad Cona (India)

The Rejoinders

Rhwydwaith ymchwil rhwng Cymru ac India yw’r Rejoiners, sy’n archwilio  prosesau cydweithiol, y celfyddydau gweledol a’r gofodau rhyngddynt. Bydd yn dod ag artistiaid o wahanol feysydd creadigol ynghyd i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau a phreswylfeydd i greu platfform digidol ar gyfer cyfnewid a deialog dros bellter. Mewn cydweithiad â Shreyas Karle a Hemali Bhuta, Ranjit Hoskote, Nancy Adajania, Hetain Patel, Dr Jonathan Prior, Amanda Colbourne, Per Törnberg a Paul Goodfield, g39, a Phrifysgol Caerwrangon. Darllenwch mwy 

Khamira (CYMRU / INDIA)

Khamira 

Yn gydweithrediad parhaus rhwng y band o Gymru Burum a thri cherddor arweiniol o India, mae Khamira yn cymysgu jazz, alawon gwerin Cymreig a cherddoriaeth o draddodiad clasurol India.  Drwy weithio gyda'r asiantaeth Indiaidd, Gatecrash, bydd y band yn gwneud taith helaeth yn India a Chymru 

Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Poetry Connections

Gan roi sylw at y thema eang o annibyniaeth, bydd y prosiect o Gymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, yn gweithio gydag amrywiaeth o wyliau, ysgrifenwyr, cyhoeddwyr a chyfieithwyr ar draws India a Chymru i ddatblygu cyfres o breswyliadau cyfnewid ar y cyd, perfformiadau byw a gweithdai gyda phobl ifanc. 

Living Pictures (CYMRU) a QTP Entertainment (INDIA)

Diary of A Madman

Mewn partneriaeth â QTP Entertainment, bydd Living Pictures yn mynd â'u cynhyrchiad o ‘Diary of a Madman’ Gogol ar daith ar draws India a byddant yn datblygu sioe newydd yn seiliedig ar Timon of Athens Shakespeare yn dilyn gweithdai gyda pherfformwyr o India a Chymru. Darllenwch mwy

National Theatre Wales (CYMRU) a Theatr Junoon (INDIA)

Sisters

Bydd Sisters yn waith newydd, cyfoes, wedi'i greu ar y cyd gan National Theatre Wales a Theatr Junoon India, wedi'i ddychmygu gan grŵp o artistiaid o Gymru ac India y mae eu gwreiddiau a'u hanesion diwylliannol wedi'u cysylltu'n gynhenid. Darllenwch mwy

Parthian Books (CYMRU) a Bee Books (INDIA)

The Valley, The City, The Village

Bydd cyhoeddwyr Parthian Books a Bee Books yn datblygu The Valley, The City, The Village, prosiect cydweithredol rhwng ysgrifenwyr o Gymru a Bengal. Drwy ymgysylltu â chwe ysgrifennydd o'r ddwy wlad mewn cyfres o breswyliadau a pherfformiadau byw, bydd y prosiect yn arwain at gyhoeddiad teirieithog yn Bengaleg, Saesneg a Chymraeg.

Theatr Iolo (CYMRU) and ThinkArts (INDIA)

Out of the Blue

Bydd ThinkArts o Kolkata a Theatr Iolo yng Nghymru'n cydweithio i gyflwyno cynhyrchiad Sarah Argent i fabanod, Out of the Blue, ar draws India. Byddant hefyd yn datblygu arddangosfa weledol ryngweithiol newydd ac yn dod ag artistiaid o'r ddwy wlad at ei gilydd i rannu sgiliau a chreu gwaith newydd sydd wedi'i anelu at gynulleidfaoedd y blynyddoedd cynnar. Dysgu rhagor

Winding Snake Productions (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Rangoli

Bydd Winding Snake Productions yn cydweithio gydag artistiaid yn India a Chymru i archwilio pwysigrwydd celf o fewn ein hamgylchedd cymdeithasol newidiol. Bydd y gelfyddyd Rangoli'n darparu'r ffocws am brosiect sy’n cysylltu grwpiau cymunedol merched a grwpiau ieuenctid yn y ddwy wlad a bydd yn dod i ben gyda ffilm animeiddiedig. Darllenwch mwy.   

Dolenni allanol