Perfformiad dawns yn Delhi
Perfformiad dawns yn Delhi ©

British Council

Blwyddyn Ddiwylliant Prydain/India yn 2017 

Mae cysylltiadau diwylliannol rhwng India a Chymru yn rhai hir eu parhad. Cyflwyna Blwyddyn Ddiwylliant Prydain/India yn 2017 gyfle cyffrous i adeiladu arnynt a chreu perthynas newydd drwy’r celfyddydau. Yn rhan o’r bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a The British Council, lansiasom gronfa ar y cyd i ariannu prosiectau celfyddydol cydweithiol newydd rhwng India a Chymru. 

Ymchwil a Datblygu

Cynhaliwyd dwy daith ymchwil ar ddechrau Gwanwyn 2016, gydag artistiaid, cyfarwyddwyr theatr a phobl greadigol eraill o Gymru, yn ymweld â sawl dinas a chyfarfod ag artistiaid a sefydliadau o India. Aeth Gary Raymond, golygydd Wales Arts Review, ar un o'r teithiau ac mae ei flog yn rhoi rhagflas o'r profiad o weithio yn India. 

Prosiectau rydym yn cefnogi

Gyda phleser mawr, hoffwn gyhoeddi’r prosiectau a ariannwn – mae’n bortffolio cyfoethog ac amrywiol o brosiectau uchel eu proffil a gyfuna artistiaid a sefydliadau celfyddydol arweiniol o India a Chymru. Cynnwys y rhaglen sawl celfyddyd - theatr, dawns, y celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth, y celfyddydau cymwys a chrefft. 

Cynnwys llawer o’r prosiectau berfformiadau cyhoeddus uchel eu proffil a chyfleoedd arddangos byw a digidol. Gweithia eraill yn uniongyrchol gyda chymunedau drwy weithdai a theithio gwaith. Cynhelir y prosiectau ar hyd 2017 a 2018. 

Yr hyn rydym am ei gyflawni

Mae hwn yn gyfle pwysig i Gymru ac India adfywio cydberthnasau sy'n bodoli eisoes, creu cysylltiadau newydd a datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithrediadau creadigol newydd. 

Mae’r rhestr lawn o’r prosiectau sydd wedi’u dewis i’w gweld isod:

Gŵyl Ddawns Caerdydd (CYMRU) a Basement 21 (INDIA)

Interruption

Mae Interruption yn brosiect cydweithredol gyda Gŵyl Ddawns Caerdydd a Basement 21 sy'n dod ag artistiaid dawns unigol o India a Chymru ynghyd mewn cyfres o breswyliadau cyhoeddus yng Nghaerdydd a pherfformiadau yng Ngŵyl Ddawns Caerdydd 2017. 

Chapter Arts/Coreo Cymru (CYMRU) a Danceworx (INDIA)

Liminality

Bydd Liminality yn dod â Coreo Cymru a 4pi Productions o Gymru a Danceworx India at ei gilydd i greu ffilm ddawns 360° Fulldome newydd. Bydd yn cynnwys cast o dros 40 o ddawnswyr o India a Chymru a bydd yn cael ei ffilmio mewn lleoliadau arfordirol a dinesig yn y ddwy wlad.   

Ffotogallery (CYMRU) a Sefydliad Nazar (INDIA)

Dreamtigers

Mae Dreamtigers yn brosiect blwyddyn o hyd lle y bydd Ffotogallery a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffotograffiaeth Delhi'n cydweithio ar draws cyfres o breswyliadau a churadiadau ffotograffig. Darllenwch mwy 

Jessica Mathews a Melissa Hinkin (Cymru) a Sefydliad Cona (India)

The Rejoinders

Rhwydwaith ymchwil rhwng Cymru ac India yw’r Rejoiners, sy’n archwilio  prosesau cydweithiol, y celfyddydau gweledol a’r gofodau rhyngddynt. Bydd yn dod ag artistiaid o wahanol feysydd creadigol ynghyd i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau a phreswylfeydd i greu platfform digidol ar gyfer cyfnewid a deialog dros bellter. Mewn cydweithiad â Shreyas Karle a Hemali Bhuta, Ranjit Hoskote, Nancy Adajania, Hetain Patel, Dr Jonathan Prior, Amanda Colbourne, Per Törnberg a Paul Goodfield, g39, a Phrifysgol Caerwrangon. 

Khamira (CYMRU / INDIA)

Khamira 

Yn gydweithrediad parhaus rhwng y band o Gymru Burum a thri cherddor arweiniol o India, mae Khamira yn cymysgu jazz, alawon gwerin Cymreig a cherddoriaeth o draddodiad clasurol India.  Drwy weithio gyda'r asiantaeth Indiaidd, Gatecrash, bydd y band yn gwneud taith helaeth yn India a Chymru

Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Poetry Connections

Gan roi sylw at y thema eang o annibyniaeth, bydd y prosiect o Gymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, yn gweithio gydag amrywiaeth o wyliau, ysgrifenwyr, cyhoeddwyr a chyfieithwyr ar draws India a Chymru i ddatblygu cyfres o breswyliadau cyfnewid ar y cyd, perfformiadau byw a gweithdai gyda phobl ifanc. 

Living Pictures (CYMRU) a QTP Entertainment (INDIA)

Diary of A Madman

Mewn partneriaeth â QTP Entertainment, bydd Living Pictures yn mynd â'u cynhyrchiad o ‘Diary of a Madman’ Gogol ar daith ar draws India a byddant yn datblygu sioe newydd yn seiliedig ar Timon of Athens Shakespeare yn dilyn gweithdai gyda pherfformwyr o India a Chymru. 

National Theatre Wales (CYMRU) a Theatr Junoon (INDIA)

Sisters

Bydd Sisters yn waith newydd, cyfoes, wedi'i greu ar y cyd gan National Theatre Wales a Theatr Junoon India, wedi'i ddychmygu gan grŵp o artistiaid o Gymru ac India y mae eu gwreiddiau a'u hanesion diwylliannol wedi'u cysylltu'n gynhenid.  

Parthian Books (CYMRU) a Bee Books (INDIA)

The Valley, The City, The Village

Bydd cyhoeddwyr Parthian Books a Bee Books yn datblygu The Valley, The City, The Village, prosiect cydweithredol rhwng ysgrifenwyr o Gymru a Bengal. Drwy ymgysylltu â chwe ysgrifennydd o'r ddwy wlad mewn cyfres o breswyliadau a pherfformiadau byw, bydd y prosiect yn arwain at gyhoeddiad teirieithog yn Bengaleg, Saesneg a Chymraeg.

Theatr Iolo (CYMRU) and ThinkArts (INDIA)

Out of the Blue

Bydd ThinkArts o Kolkata a Theatr Iolo yng Nghymru'n cydweithio i gyflwyno cynhyrchiad Sarah Argent i fabanod, Out of the Blue, ar draws India. Byddant hefyd yn datblygu arddangosfa weledol ryngweithiol newydd ac yn dod ag artistiaid o'r ddwy wlad at ei gilydd i rannu sgiliau a chreu gwaith newydd sydd wedi'i anelu at gynulleidfaoedd y blynyddoedd cynnar. Dysgu rhagor

Winding Snake Productions (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Rangoli

Bydd Winding Snake Productions yn cydweithio gydag artistiaid yn India a Chymru i archwilio pwysigrwydd celf o fewn ein hamgylchedd cymdeithasol newidiol. Bydd y gelfyddyd Rangoli'n darparu'r ffocws am brosiect sy’n cysylltu grwpiau cymunedol merched a grwpiau ieuenctid yn y ddwy wlad a bydd yn dod i ben gyda ffilm animeiddiedig.  

Dolenni allanol