Perfformiad dawns yn Delhi
Perfformiad dawns yn Delhi ©

British Council

India Cymru

Menter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council yw India Cymru. Mae’n cefnogi cydweithio artistig a mentrau cyfnewid rhwng aelodau’r proffesiynau creadigol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac India. Mae India Cymru yn cefnogi rhaglen ehangach Blwyddyn Diwylliant y DU ac India yn 2017 ond mae hefyd yn ymestyn y tu hwnt i hynny.

Mae nodi 70 mlynedd ers annibyniaeth India yn ystod 2017, yn cynnig cyfle pwysig i Gymru ac India adfywio a chryfhau eu perthynas, i greu cysylltiadau dynamig newydd drwy fynegiant artistig ac i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu creadigol newydd.

Cynyddu gwerth prosiectau cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i Gymru; dathlu diwylliant Cymru yn ei holl amrywiaeth o ran iaith, mynegiant creadigol ac ymgysylltiad; meithrin cysylltiadau hirhoedlog ac ystyrlon ledled y byd drwy’r celfyddydau – dyma sydd wrth wraidd India Cymru.

Dan arweiniad aelodau o’r proffesiynau creadigol a sefydliadau celfyddydol o bob cwr o Gymru mewn cydweithrediad â phartneriaid yn India, mae India Cymru yn cefnogi 15 o brosiectau i ddatblygu a chyflwyno gwaith ar sawl ffurf celfyddydol sy’n cysylltu artistiaid o bob rhan o Gymru ag artistiaid a chynulleidfaoedd ledled India: O Fangor i Bangalore!

Mae Alan Gemmell, Cyfarwyddwr India ar gyfer y British Council wedi cydnabod pa mor bwysig y gall prosiectau cydweithredol artistig fod o ran meithrin cysylltiadau rhwng Cymru ac India.

Drwy gyfrwng ein Blwyddyn Diwylliant ac India Cymru rydyn ni’n gwneud tri pheth: dathlu perthynas India heddiw â Chymru a’r DU; creu cyswllt â phobl ifanc yn y ddwy wlad gyda’r nod o’u hysbrydoli i feithrin perthynas rhwng India a Chymru am y 70 mlynedd nesaf. Gobeithio y byddwn ni hefyd yn rhannu gwerthoedd Cymru â phobl yn India, gan greu cyfeillgarwch a phartneriaethau o’r newydd a fydd yn sylfaen dda ar gyfer y 70 mlynedd nesaf.

Prosiectau rydym yn eu cefnogi

Rydym yn cefnogi portffolio o brosiectau cyfoethog ac amrywiol sy’n dwyn ynghyd artistiaid a sefydliadau celfyddydol blaenllaw o India a Chymru. Mae sawl ffurf celfyddydol yn rhan o’r rhaglen: theatr, dawns, y celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth a’r celfyddydau cymhwysol a chrefft.

Mae llawer o’r prosiectau yn cynnwys perfformiadau cyhoeddus uchel eu proffil ac arddangosfeydd byw a digidol. Mae eraill yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau drwy weithdai a theithiau. Dechreuodd y rhaglen yn ystod misoedd cyntaf 2017 a bydd yn parhau i 2018.

Maent oll yn brosiectau cydweithredol cyffrous ac arloesol sy’n ysgogi deialog creadigol ac sy’n cyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn y ddwy wlad.

Mae’r rhestr lawn o’r prosiectau sydd wedi’u dewis i’w gweld isod:

Gŵyl Ddawns Caerdydd (CYMRU) a Basement 21 (INDIA)

Interruption

Mae Interruption yn brosiect cydweithredol gyda Gŵyl Ddawns Caerdydd a Basement 21 sy'n dod ag artistiaid dawns unigol o India a Chymru ynghyd mewn cyfres o breswyliadau cyhoeddus yng Nghaerdydd a pherfformiadau yng Ngŵyl Ddawns Caerdydd 2017. Darllenwch mwy  

Chapter Arts/Coreo Cymru (CYMRU) a Danceworx (INDIA)

Liminality

Bydd Liminality yn dod â Coreo Cymru a 4pi Productions o Gymru a Danceworx India at ei gilydd i greu ffilm ddawns 360° Fulldome newydd. Bydd yn cynnwys cast o dros 40 o ddawnswyr o India a Chymru a bydd yn cael ei ffilmio mewn lleoliadau arfordirol a dinesig yn y ddwy wlad. Darllenwch mwy.  

Ffotogallery (CYMRU) a Sefydliad Nazar (INDIA)

Dreamtigers

Mae Dreamtigers yn brosiect blwyddyn o hyd lle y bydd Ffotogallery a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffotograffiaeth Delhi'n cydweithio ar draws cyfres o breswyliadau a churadiadau ffotograffig. Darllenwch mwy 

Jessica Mathews a Melissa Hinkin (Cymru) a Sefydliad Cona (India)

The Rejoinders

Rhwydwaith ymchwil rhwng Cymru ac India yw’r Rejoiners, sy’n archwilio  prosesau cydweithiol, y celfyddydau gweledol a’r gofodau rhyngddynt. Bydd yn dod ag artistiaid o wahanol feysydd creadigol ynghyd i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau a phreswylfeydd i greu platfform digidol ar gyfer cyfnewid a deialog dros bellter. Mewn cydweithiad â Shreyas Karle a Hemali Bhuta, Ranjit Hoskote, Nancy Adajania, Hetain Patel, Dr Jonathan Prior, Amanda Colbourne, Per Törnberg a Paul Goodfield, g39, a Phrifysgol Caerwrangon. Darllenwch mwy 

Khamira (CYMRU / INDIA)

Khamira 

Yn gydweithrediad parhaus rhwng y band o Gymru Burum a thri cherddor arweiniol o India, mae Khamira yn cymysgu jazz, alawon gwerin Cymreig a cherddoriaeth o draddodiad clasurol India.  Drwy weithio gyda'r asiantaeth Indiaidd, Gatecrash, bydd y band yn gwneud taith helaeth yn India a Chymru. Darllenwch mwy

Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Poetry Connections

Gan roi sylw at y thema eang o annibyniaeth, bydd y prosiect o Gymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, yn gweithio gydag amrywiaeth o wyliau, ysgrifenwyr, cyhoeddwyr a chyfieithwyr ar draws India a Chymru i ddatblygu cyfres o breswyliadau cyfnewid ar y cyd, perfformiadau byw a gweithdai gyda phobl ifanc. Darllenwch mwy  

Living Pictures (CYMRU) a QTP Entertainment (INDIA)

Diary of A Madman

Mewn partneriaeth â QTP Entertainment, bydd Living Pictures yn mynd â'u cynhyrchiad o ‘Diary of a Madman’ Gogol ar daith ar draws India a byddant yn datblygu sioe newydd yn seiliedig ar Timon of Athens Shakespeare yn dilyn gweithdai gyda pherfformwyr o India a Chymru. Darllenwch mwy

National Theatre Wales (CYMRU) a Theatr Junoon (INDIA)

Sisters

Bydd Sisters yn waith newydd, cyfoes, wedi'i greu ar y cyd gan National Theatre Wales a Theatr Junoon India, wedi'i ddychmygu gan grŵp o artistiaid o Gymru ac India y mae eu gwreiddiau a'u hanesion diwylliannol wedi'u cysylltu'n gynhenid. Darllenwch mwy

Parthian Books (CYMRU) a Bee Books (INDIA)

The Valley, The City, The Village

Bydd cyhoeddwyr Parthian Books a Bee Books yn datblygu The Valley, The City, The Village, prosiect cydweithredol rhwng ysgrifenwyr o Gymru a Bengal. Drwy ymgysylltu â chwe ysgrifennydd o'r ddwy wlad mewn cyfres o breswyliadau a pherfformiadau byw, bydd y prosiect yn arwain at gyhoeddiad teirieithog yn Bengaleg, Saesneg a Chymraeg. Darllenwch mwy

Theatr Iolo (CYMRU) and ThinkArts (INDIA)

Out of the Blue

Bydd ThinkArts o Kolkata a Theatr Iolo yng Nghymru'n cydweithio i gyflwyno cynhyrchiad Sarah Argent i fabanod, Out of the Blue, ar draws India. Byddant hefyd yn datblygu arddangosfa weledol ryngweithiol newydd ac yn dod ag artistiaid o'r ddwy wlad at ei gilydd i rannu sgiliau a chreu gwaith newydd sydd wedi'i anelu at gynulleidfaoedd y blynyddoedd cynnar. Dysgu rhagor

Winding Snake Productions (CYMRU) a amrywiol (INDIA)

Rangoli

Bydd Winding Snake Productions yn cydweithio gydag artistiaid yn India a Chymru i archwilio pwysigrwydd celf o fewn ein hamgylchedd cymdeithasol newidiol. Bydd y gelfyddyd Rangoli'n darparu'r ffocws am brosiect sy’n cysylltu grwpiau cymunedol merched a grwpiau ieuenctid yn y ddwy wlad a bydd yn dod i ben gyda ffilm animeiddiedig. Darllenwch mwy.   

NS Harsha (INDIA) ac Artes Mundi (CYMRU) ac Oriel Celf Glynn Vivian (CYMRU)

Facing

Mae Artes Mundi ac Oriel Celf Glynn Vivian wedi gweithio gyda’r artist digyffelyb o India NS Harsha i ddangos yr arddangosfa fwyaf o’i waith unigol a gafwyd yn y DU hyd yma yn Abertawe. Darllenwch mwy. 

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon