Sean Edwards ©

Antonio Zazueta Olmos

Sean Edwards sy'n cynrychioli Cymru yn 2019

Dyma'r nawfed cyflwyniad yn La Biennale di Venezia gan Gymru. 11 Mai - 24 Tachwedd. Mawrth - Sul, 10am-6pm. (Ar gau ar ddydd Llun)

Mae British Council Cymru’n falch o gefnogi Cyngor Celfyddydau Cymru i gael presenoldeb parhaol Cymreig yn y Biennale yn Fenis. Bydd yr arddangosfa eleni’n cael ei threfnu gan yr artist o Lanedern Sean Edwards a’r curaduron fydd Tŷ Pawb o Wrecsam gyda chefnogaeth gan y curadur wadd Marie-Anne McQuay. Bydd yr arddangosfa’n arddangos celf ardderchog o Gymru i’r byd.

Sean Edwards (ganed 1980) fydd yn cynrychioli Cymru yn Fenis 2019 gydag arddangosfa unigol, Undo Things Done, a gyflwynir gan y curadur gwadd Marie Anne McQuay a’r sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb. Mae wedi’i chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a dyma’r nawfed cyflwyniad yno gan Gymru. Bydd yr arddangosfa rad ac am ddim yn Santa Maria Ausiliatrice, Castello, 11 Mai-24 Tachwedd 2019.

Sut i gyrraedd Santa Maria Ausiliatrice, Fondamenta San Gioachin, Castello

Arddangosfa Sean Edwards

Dyma gyflwyniad mawr cyntaf gan yr artist yn y fath fiennale. Mae ei ymchwiliad barddonol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth gyda hanes personol wedi’i wau i mewn. Dyma ei arddangosfa fwyaf uchelgeisiol ac emosiynol hyd yma.

Bydd Sean Edwards yn defnyddio'r amgylchoedd addurnedig yr eglwys a'r gyn-gwfaint i gyflwyno cyfres o weithiau cysylltiedig - cerfluniau, ffilm, printiau a chwiltiau. Tarddiad y gweithiau yw profiad yr artist o dyfu ar stad tai cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au. Yn y corff newydd yma o waith, mae’n ymddiddori mewn troi’r diffyg disgwyliadau yma’n iaith weledol gyffredin. Dyma ffordd o fyw sy’n hysbys i lawer - cadw’r blaidd rhag y drws a chael deupen llinyn ynghyd.

Mae’r artist yn enwog am ei ddull cerfluniol o bortreadu pethau bob dydd. Yn aml mae’n dechrau gyda phethau digyswllt ond sy’n gysylltiedig yn ei hanes personol a’i ddiwylliant. Gallai'r rhain gynnwys: canolfan siopa’r 1970au (Maelfa) ger ei gartref yn Llanedeyrn, grŵp cwiltio yng Nghymru, albwm Nebraska gan Bruce Springsteen, snwcer, papurau newydd poblogaidd, clipiau o gerddoriaeth a phethau sy’n troi i fyny. Drwy edrych hefyd mewn archifau a llyfrgelloedd, mae'r artist yn cyfuno straeon, lluniau, clipiau a dyfyniadau. Mae'n didoli’r pethau yma yn ei stiwdio ac yn eu hynysu a thynnu elfennau ohonyn nhw. Felly mae eu posibiliadau ffurfiol a gwleidyddol yn dod i’r amlwg.

Refrain

Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith sain sy’n cael ei amseru. Refrain yw comisiwn radio newydd mewn partneriaeth â National Theatre Wales. Bydd darllediad byw gan fam yr artist yn cael ei drosglwyddo i Fenis o’i thŷ cyngor yng Nghaerdydd. Mae'r sgript yn cynnwys profiadau personol a phethau sydd wedi troi i fyny. Mae ei llais yn oedrannus gydag acen Gogledd Iwerddon. Weithiau mae’n cloffi dros ei geiriau a’u hailadrodd am nad yw hi wedi arfer â siarad yn gyhoeddus. Gyda’i chaniatâd caredig, mae ei llais yn rhan o’r gwaith a bydd yn newid awyrgylch yr arddangosfa, weithiau i’w glywed, weithiau’n fud.

Tra yng Nghymru

Yn y Biennale, yn Nhachwedd 2019, bydd National Theatre Wales yn cyflwyno fersiwn o Refrain yn Nhŷ Pawb, Wrecsam. Bydd yr arddangosfa lawn wedyn yn mynd ar daith dros Brydain. Bydd yn Nhŷ Pawb yng ngwanwyn 2020 cyn symud ymlaen i Bluecoat, Lerpwl yng ngaeaf 2020. Y Gronfa Gelf sy’n talu am hyn.

Bydd tîm 18 o artistiaid, addysgwyr, curaduron a myfyrwyr yn cefnogi tîm Cymru yn Fenis. Bydd rhaglen y Goruchwylwyr Arbennig yn gyfle i bobl gael profiad ymarferol o weithio yn Fenis, rhwydweithio gyda gweithwyr rhyngwladol a dilyn rhaglen o ddatblygiad personol.

Instagram: @walesinvenice Twitter: @WalesInVenice Facebook: @WalesInVenice

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon