Dinaslun dyfodolaidd
©

Bedwyr Williams, Tyrrau Mawr, 2016 ⓗ  Polly Thomas / Bedwyr Williams 

Mae Artes Mundi yn cynnal ei seithfed arddangosfa ryngwladol o bwys a gwobr gelf gyfoes fwyaf y Deyrnas Unedig. Mae'r wobr o £40,000 yn agored i artistiaid y mae eu gwaith yn ystyried materion cymdeithasol sy'n ymwneud â thema 'Y Cyflwr Dynol'.

Cafwyd dros 700 o enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 7. Mae'r chwe artist a roddwyd ar y rhestr fer yn arddangos yng Nghymru, a hynny yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac yn Oriel Chapter, Caerdydd rhwng 21 Hydref a 26 Chwefror 2017. 

Mae uchafbwyntiau'r gwaith eleni yn cynnwys première byd o ddarn Nástio Mosquito, Transitory Suppository: Act #I Another Leader, yn ogystal â phremière o ddarn Bedwyr Williams, Tyrrau Mawr (2016).

Mae John Akomfrah OBE yn cyflwyno ei ffilm ddiptych Auto da Fé (2016) sy'n archwilio achosion mudo tra bod darn Lamia Joreige, Under-Writing Beirut, yn astudio hanes cymhleth Libanus o wrthdaro. Mae Amy Franceschini o grŵp Futurefarmers yn astudio gwleidyddiaeth cynhyrchu bwyd a'r artist fideo Neïl Beloufa yn cyflwyno cyfres o ffilmiau sy'n cwestiynu gwleidyddiaeth a strwythurau grym.

Daeth panel rhyngwladol o feirniaid ynghyd i ddewis enillydd y brif wobr. Ken Skates AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a  gyhoeddodd mai’r artist cyfoes, John Akomfrah oedd enillydd gwobr Artes Mundi 7, gwerth £40,000, mewn seremoni a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd ar 26 Ionawr 2017.

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o gyfweliadau dethol gyda'r chwe artist a enwebwyd. Mae'r ffilmiau hyn yn rhoi cyfle i ni glywed o lygad y ffynnon am eu gwaith, eu harferion a'u safbwyntiau.

Gwyliwch y rhagflas isod, a gwyliwch y cyfweliadau llawn ar ein sianel fideo 

 

John Akomfrah

Artist o Brydain yw John Akomfrah, sy'n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ei waith yn astudio pobl ar wasgar ar hyd y byd, hanes, cof, gwladychiaeth a'i sgil-effeithiau, a hynny drwy gyfryngau lens.

Yn Auto da Fé (2016), tafluniad fideo dwy sianel, mae Akomfrah yn mynd ati'n benodol i ddefnyddio estheteg drama gyfnod er mwyn ystyried achosion mudo yn hanesyddol a heddiw; yn y gwaith hwn mae'n canolbwyntio ar erledigaeth grefyddol fel un o achosion mawr dadleoli pobl ledled y byd. Mae'r cyfeiriadau hanesyddol cynnil, ynghyd â'r lleoliadau, y setiau a'r gwisgoedd moethus, yn awgrymu'r gwirionedd ynghylch y mudo a'r erlid sydd wedi digwydd ar hyd y canrifoedd.

Gallwch weld Auto da Fé yn Artes Mundi 7, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, tan 26 Chwefror 2017.

 

Gwyliwch y cyfweliad gyda John Akomfrah

Neïl Beloufa

Mae Neïl Beloufa yn byw ac yn gweithio ym Mharis. Mae ei waith yn cynnwys elfennau gosodwaith, ffilm a cherfluniau. Drwy ei waith mae'n archwilio strwythurau grym yn yr oes dechnolegol.

Yn World Domination (2015) mae Beloufa yn ein gwahodd i chwarae gêm sy'n dychan gwleidyddiaeth y byd a gwrthdaro byd-eang. Mae natur chwareus y gwaith hwn yn cuddio difrifoldeb y materion mae'n eu trafod wrth gwestiynu gwleidyddiaeth a strwythurau grym. Mae'n amlygu ffyrdd o wneud penderfyniadau a rhesymau ac ymatebion diffygiol a fyddent, pe baent yn rhai go iawn, yn gallu arwain at ganlyniadau trychinebus.

Mae Beloufa hefyd yn dangos dau waith pellach, sef Monopoly (2016), a ddangoswyd am y tro cyntaf yn Artes Mundi 7, a Counting Contest (Parhaus).

Gallwch weld World Domination, Monopoly a Counting Contest yn Artes Mundi 7, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, tan 26 Chwefror 2017.

Gwyliwch y cyfweliad gyda Neïl Beloufa 

Amy Franceschini

Artist o America yw Amy Franceschini, a hi yw sylfaenydd y gydweithfa Futurefarmers.

Ers 2013 bu Futurefarmers yn arwain Flatbread Society, prosiect sy'n canolbwyntio ar ofod cymunedol lle daw pobl o wahanol ddiwylliannau ynghyd i wneud bara croyw. Mae Seed Jouney (2013 – ymlaen) yn canolbwyntio ar yr union hadau grawn i wneud bara a ddygwyd i Ewrop o'r Cilgant Ffrwythlon filoedd o flynyddoedd yn ôl. Yn Seed Journey mae Futurefarmers yn mynd â hadau hynafol yn ôl i'w man gwreiddiol mewn taith ar gwch sy'n mynd â nhw o Oslo i Istanbul, gan aros ar y ffordd i gwrdd â sefydliadau, pobyddion bara arbenigol a ffermwyr o'r un anian a nhw.

Gallwch weld Seed Journey yn Artes Mundi 7, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, tan 26 Chwefror 2017.

Gwyliwch y cyfweliad gydag Amy Franceschini / Futurefarmers 

Lamia Joreige

Gwneuthurwr ffilmiau ac artist gweledol yw Lamia Joreige, sy'n byw ac yn gweithio yn Beirut. Mae ei gwaith yn archwilio portreadau o ryfeloedd Libanus, a'r modd mae gorffennol a phresennol Beirut yn dal i effeithio ar y ddinas a'i phobl.

Daw holl weithiau Lamia yn Artes Mundi 7 o dan y teitl Under-Writing Beirut. Fel palimpsest, mae gwaith yr artist yn ymgorffori gwahanol haenau o amser a bodolaeth, gan greu cysylltiadau rhwng yr olion sy'n cofnodi lleoedd, gwirioneddau blaenorol a'r ffuglen sy’n eu hailddyfeisio.

Gallwch weld Under-Writing Beirut yn Artes Mundi 7, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter Caerdydd, tan 26 Chwefror 2017.

Gwyliwch y cyfweliad gyda Lamia Joreige 

Nástio Mosquito

Mae Nástio Mosquito yn byw ac yn gweithio yng Ngwlad Belg. Mae ei ymarfer yn cynnwys perfformio, fideo, cerddoriaeth, barddoniaeth a chelf ddigidol. Mae ei waith yn heriol ac yn anrhagweladwy, ac yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â materion perthnasol fel rhyfel, gwleidyddiaeth rhyw a globaleiddio.

Penderfynodd Mosquito ddangos gwaith am y tro cyntaf yn Artes Mundi 7, sef The Transitory Suppository: pennod gyntaf prosiect mwy sy'n ymwneud â chreu golygfa ffuglennol, lle mae arweinydd gormesol gwlad o'r enw Botrovia yn dechrau cynnig syniadau sydd yn ei farn ef yn atebion cyflym ac ymarferol i broblemau'r byd. Mae'r cyflwyniad yn defnyddio gwahanol elfennau gan gynnwys gosodwaith, fideo a graffeg, ac mae wedi ei rannu yn bedair act.

Gallwch weld The Transitory Suppository yn Artes Mundi 7, Chapter, Caerdydd tan 26 Chwefror 2017.

Gwyliwch y cyfweliad gyda Nástio Mosquito 

Bedwyr Williams

Artist sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yw Bedwyr Williams. Bydd yn tynnu'n aml ar wewyr a chyffredinedd ei fywyd ei hunan er mwyn datblygu ei waith.

Ar gyfer Artes Mundi 7 penderfynodd Bedwyr ddangos gwaith newydd am y tro cyntaf, sef Tyrrau Mawr (2016). Yn ei waith mae Bedwyr yn creu dinas ffuglennol o gwmpas Cadair Idris ger Dolgellau. Mae'r ddinas yn dwyn ysbrydoliaeth o ddinasoedd anferth sy'n cael eu codi ledled y byd i wneud lle ar gyfer twf poblogaeth ac i ddigoni uchelgais gynyddol gwladwriaethau mewn cyfnodau o lewyrch economaidd. Mae cyflymder y math hwn o adeiladu ar raddfa enfawr yn gyffrous ac yn frawychus ar yr un pryd, wrth i'r dinasoedd newydd gwasgarog hyn ddisodli pobl, cymunedau, hanesion, gan greu a dinistrio gymaint â'i gilydd.

Gallwch weld Tyrrau Mawr yn Artes Mundi 7, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, tan 26 Chwefror 2017.

Gwyliwch y cyfweliad gyda Bedwyr Williams 

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon