Aelodau pwyllgor iaith yr Inuit ©

Canadian High Commission / Paul Glen  

Mae grŵp o Inuit o’r Arctig Canada yn teithio i Gymru i ddysgu sut mae’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a sut mae’r iaith wedi ffynnu fel iaith fyw.

Bydd y ddirprwyaeth sydd yn cynnwys 17 aelod o Bwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami Inuit yn yr Arctig yn cwrdd â’r Prif Weinidog Carwyn Jones, Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws, a'i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Bydd y grŵp yn teithio ledled Cymru (o 13 – 16 Rhagfyr) i gwrdd â grwpiau sydd yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Byddant yn ymweld â Phrifysgol Bangor, Cyngor Llyfrau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a CBAC.

Ar hyn o bryd, mae’r pwyllgor yn gweithio ar broses hanesyddol i greu un ffurf safonol o’r iaith Inuit. Mae oddeutu 60 o ieithoedd brodorol yng Nghanada, a phob un ohonynt yn dirywio, ac mae’r grŵp yn awyddus i ddysgu o lwyddiant Cymru yn amddiffyn yr iaith Gymraeg.  Fel rhan o bartneriaeth rhwng y British Council, Prince’s Charities Canada a’r Uchel Gomisiwn, fe fydd yr awdur ac academydd Cymreig, Alys Conran yn mynd gyda’r grŵp i ddogfennu eu hamser yng Nghymru. Gallwch ddarllen ei blog am yr ymweliad ar Wales Arts Review.

 

Am Alys Conran

Alys Conran yw awdur 'Pigeon' (Parthian Books, 2016). Mae ei gwaith ffuglen byr wedi ei gynnwys ar gyfer y Bristol Short Story Prize a’r Manchester Fiction Prize. Cwblhaodd ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Manceinion, gan raddio gydag anrhydedd, ac ar hyn o bryd - gyda chymorth ysgoloriaeth - mae’n gweithio ar ei hail nofel am waddol y Raj ym mywyd cyfoes Prydain. Mae wedi darllen ei ffuglen a’i barddoniaeth yng Ngŵyl y Gelli ac ar Radio Four ac mae ei gwaith i’w weld mewn cylchgronau, gan gynnwys Stand a The Manchester Review, a hefyd mewn blodeugerddi gan The Bristol Review of Books, Parthian, The Camden Trust a Honno. Mae hefyd yn cyhoeddi barddoniaeth, gwaith ffeithiol creadigol, traethodau creadigol a chyfieithiadau llenyddol. Mae’n hanu o Ogledd Cymru, a threuliodd flynyddoedd yng Nghaeredin a Barcelona cyn dychwelyd i’r ardal i fyw ac ysgrifennu. Mae’r siarad Sbaeneg a Chatalaneg yn rhugl, yn ogystal â Chymraeg a Saesneg. Mae hefyd wedi hyfforddi ac ymarfer mewn gwaith ieuenctid a chymunedol, ac mae wedi datblygu prosiectau i gynyddu’r cyfleoedd i bobl fedru ysgrifennu creadigol a darllen. Mae bellach yn ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor. Rhagor o wybodaethRhannu’r dudalen hon