Fideo Mehefin 2014 - Fel rhan o'r rhaglen Starless and Bible Black, canwyd cerdd Dylan Thomas 'And Death Shall Have No Dominion'ar strydoedd Efrog Newydd gan 'gôr headphone cydamseru'. Cyfansoddwyd lleoliad y gerdd gan Pete M Wyer.

Mae canmlwyddiant Dylan Thomas, y bardd enwog o Gymru yn gyfle gwych i'r British Council ategu gwaith a buddsoddiad partneriaid cenedlaethol yng Nghymru.

Mae teitl y rhaglen hon, Starless and Bible Black, wedi'i ysbrydoli gan waith y bardd. Mae British Council Cymru yn arwain y gwaith o gydlynu a datblygu'r rhaglen hon ledled y byd. 

Mae'r rhaglen yn gweithredu mewn ymdeimlad o gydymddibyniaeth, cyfnewid a phartneriaethau hirdymor. Drwy arddangos gwaith Cymreig o safon uchel dramor, byddwn yn creu cysylltiadau diwylliannol ac effaith.

Cynhelir y rhan fwyaf o'r rhaglen mewn pum gwlad; UDA, Canada, yr Ariannin, India ac Awstralia. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys perfformiadau ar y cyd, dosbarthiadau meistr a gweithdai addysgol i athrawon ac ymarferwyr. 

 

Mwy am y rhaglen yma

INDIA

Mae’r prosiect ‘Walking Cities’ yn cyfnewid rhwng 4 ysgrifenwyr o Gymru gan gynnwys Joe Dunthorne o Abertawe, Bardd Plant Cymru 2011-13 Eurig Salisbury a 4 ysgrifenwr o India, wrth wneud cysylltiad gyda lle geni Dylan Thomas a’r  tirweddau gwnaeth ddylanwadu ei ysgrifennu.

AWSTRALIA

Bydd British Council yn cyflwyno ‘Adventure in the Skin Trade’ gan Theatr Iolo, wedi addasu gan Lucy Gough, yn Nhŷ Opera Sydney a Chanolfan Celfyddydau Melbourne ym mis Mai 2015. Hwn bydd y tro gyntaf i gwmni theatr Gymraeg i chwarae yn y Tŷ Opera ers iddi agor yn 1973. Ewch i British Council Australia am fwy o wybodaeth.

CANADA

I ddathlu’r  beirdd ganmlwyddiant Gymraeg bydd Jemma King ac Ifor Ap Glyn, enillwr y Goron at Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r ardal 2013, yn cymryd rhan yng ngŵyl ‘March Hare’, gŵyl llenyddiaeth mwyaf Canada Atlantig, o Mawrth 11eg-16eg fel ran o raglen cyfnewidiol i ysgrifenwyr Cymru/Canada gyda Canolfan Ysgrifenwyr Tŷ Newydd.

UDA

Bydd Claire Jones, cyn- telynydd I Dywysog Charles ac offerynnwr taro yn dechrau darn newydd wedi dylanwadu gan Dylan Thomas yn Efrog Newydd ar y noson o Chwefror 27ain. Wedi’i henwi ‘Dylan’, mae’r darn yn 4 rhan sy’n  dilyn bywyd Dylan Thomas ac yn rhannu ei hamser yng Nghymru gyda’i anturiaethau yn Efrog Newydd. Mae llawer mwy yn cael ei drefnu felly ewch ar British Council USA am fwy o wybodaeth.

ARGENTINA

Mae grŵp Cymraeg Fernhill a’r ysgrifennwr Owen Martell yn cau’r Ffair Llyfrau Rhyngwladol ym Muenos Aires a byddent hefyd yn rhoi cyflwyniad yn Nhrelew, Patagonia rhwng Mai 9fed a Mai 12fed. Yn ogystal i hynny, fe fydd Owen Martell yn cyflwyno gwaith ei hun i gynulleidfaoedd yn y ffair llyfrau ac yn cynnig gweithdai i fyfyrwyr lleol

 

Addysg

Wrth wraidd y rhaglen ddiwylliannol bydd prosiect addysg byd-eang a fydd yn creu amrywiaeth o ddeunyddiau newydd er mwyn codi ymwybyddiaeth ehangach o fywyd a gwaith y bardd a'r awdur enwog o Gymru, a chyflwyno ei waith i'r ystafell ddosbarth Saesneg.

Mae pen-blwyddi llenyddol fel Canmlwyddiant Dylan Thomas 100 (DT100) yn adnodd gwerthfawr i greu deunyddiau addysgol i gefnogi athrawon dysgwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Mae prosiectau pen-blwydd diweddar wedi cynnwys deucanmlwyddiant Charles Dickens yn 2012 a phen-blwydd nofel Jane Austen, Pride and Prejudice, yn 200 oed eleni.

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon