Myfyrwr Cymru Fyd-eang
©

British Council

Mae Cymru Fyd-eang yn bartneriaeth rhwng British Council Cymru, Prifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae'r bartneriaeth yn hyrwyddo'r sector addysg uwch o'r radd flaenaf yng Nghymru yn rhyngwladol, gan ddefnyddio ymchwil y farchnad, trefnu ymweliadau i Gymru gan bartneriaid posibl, cyfleu'r neges am addysg uwch yng Nghymru dramor a hyrwyddo addysg uwch yng Nghymru drwy'r brand Astudio yng Nghymru.

Gyda'n gilydd rydym y gweithio er mwyn:

• Cyflwyno neges gyson am ansawdd ac amrywiaeth addysg uwch yng Nghymru o ran ymchwil, sgiliau, cyfnewid gwybodaeth a phrofiad myfyrwyr.

• Datblygu partneriaethau â sectorau allweddol yng Nghymru er mwyn datblygu cysylltiadau rhyngwladol ymhellach.

• Darparu cymorth i Brifysgolion Cymru yn eu gweithgareddau rhyngwladol presennol er mwyn helpu i gyflwyno brand cryf ar gyfer addysg uwch yng Nghymru.

• Datblygu mentrau newydd sy'n helpu i gynyddu cyfraniad y sector prifysgolion i economi Cymru a chysylltiadau diwylliannol gyda gweddill y byd, yn enwedig ym meysydd ymchwil ar y cyd, arloesedd a recriwtio myfyrwyr.

Ein cynllun

Mae ein cynllun ar gyfer 2015-2018 yn cynnwys:

• Ymchwil y Farchnad: Nodi a gwerthuso'r marchnadoedd byd-eang gorau ar gyfer gweithgaredd addysg uwch yng Nghymru.

• Ymweliadau Mewnol: Defnydd gwell o ymweliadau mewnol i Gymru i feithrin cydberthnasau â'n marchnadoedd blaenoriaeth.

• Cenadaethau Allanol: Datblygu rhaglen wedi'i thargedu o genadaethau allanol sy'n seiliedig ar ein marchnadoedd blaenoriaeth. Mae hyn yn cynnwys dirprwyaethau annibynnol o Gymru yn ogystal â chyfranogiad cynyddol gan Gymru mewn cenadaethau o'r DU.

• Hyrwyddo: Ymrwymiad tair blynedd i hyrwyddo brand Astudio yng Nghymru i farchnadoedd blaenoriaeth, gan ddefnyddio'r cyfryngau digidol, cyhoeddiadau a chynadleddau addysg allweddol rhyngwladol.

• Gwybodaeth: Casglu a dadansoddi data i roi gwybod i bartneriaid am y tueddiadau diweddaraf mewn gweithgaredd rhyngwladol yng Nghymru.

Logo Cymru Fyd-Eang

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon