Mewn partneriaeth â QTP Entertainment, fe fydd Living Pictures yn mynd a’u cynhyrchiad o Diary of a Madman gan Googol ar daith ar draws India o fis Tachwedd – Rhagfyr 2017.  

Mae’r sioe yn astudiaeth sensitif a manwl o freuder dynol. Mae’r sioe un dyn hon yn adrodd hanes Poprishchin, gwas sifil isel radd, sydd yn ymdrechu i adael ei farc ar y byd, cyn iddo ddarganfod rhywbeth anhygoel un dydd. Ai’r Brenin newydd Sbaen ydyw? Wedi'i yrru’n wallgof gan fiwrocratiaeth a hierarchaeth y llywodraeth, mae comedi tywyll Gogol yn datguddio realiti un dyn wrth iddo droelli’n ddyfnach i fyd ffantasi swreal. Mae’r ddrama wedi’i pherfformio gan yr actor llwyddiannus, Robert Bowman a’i chyfarwyddo gan Sinead Rush, sydd wedi cael ei henwebu ar gyfer Gowobr Olivier.  

Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys cyfres o weithdai mewn lleoliadau ar draws India fydd yn helpu ymarferwyr sydd yn awyddus i wybod mwy am y broses theatrig i ddarganfod ffyrdd newydd ac atyniadol o ddatblygu a pherfformio theatr.

Tra yn India, bydd Living Pictures hefyd yn gweithio gydag artistiaid lleol i greu darn newydd o waith wedi’i hysbrydoli gan ddrama Shakespeare, Timon of Athens, drama sydd ddim yn gyfarwydd i gynulleidfa o India.

Bydd Wales Arts Review yn creu cyfres o bodlediadau i gofnodi’r broses greadigol ar ffurf cyfres o gyfweliadau a sgyrsiau. 

Mae’r prosiect hwn yn rhan o India Cymru, menter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council sy’n cefnogi cydweithredu a chyfnewidiadau artistig rhwng aelodau o’r proffesiynau creadigol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac India. Mwy o wybodaeth am India Cymru  

Dyn â phensil yn ei law yn eistedd wrth bentwr o lyfrau
Living Pictures - Diary of a Madman. Y Perfformiwr, Robert Bowman a’r Cynhyrchydd, Kate Perridge ©

Sinéad Rushe

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon