Arweinydd y grŵp Davey Newington yn derbyn Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2018 Boy Azooga
Arweinydd y grŵp Davey Newington yn derbyn Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2018 Boy Azooga ©

Jen Abell @ffotojenic

Mae’n bleser gennym gefnogi’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni. Dyfarnir y wobr ar gyfer cerddoriaeth a gyfansoddwyd yng Nghymru neu gan Gymry ym mhob rhan o’r byd, a dewisir yr enillydd gan banel o arbenigwyr o’r diwydiant. 

Mae’r wobr, nawr yn ei wythfed flwyddyn, yn parhau i hyrwyddo amrywiaeth mewn Cerddoriaeth Gymreig, ac yn aml yn amlygu cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg. 

Mae’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn ased pwysig ar gyfer y sin gerddoriaeth Gymreig, ac yn rhoi llwyfan i gerddorion Cymreig sicrhau perfformiadau ar lwyfan rhyngwladol, ac i gyrraedd cynulleidfa ledled y byd.

Sefydlwyd y wobr yn 2011 gan y DJ Radio Huw Stephens a’r hyrwyddwr a’r gweithredwr John Rostron. Mae enillwyr blaenorol y wobr yn cynnwys Gruff Rhys (2011), Future of the Left (2012), Georgia Ruth (2013), Joanna Gruesome(2014), Gwenno (2015), Meilyr Jones (2016) a’r  Gentle Good (2017). Eleni, bydd y seremoni’n cynnwys ail wobr, sef y Wobr Ysbrydoliaeth Gerddoriaeth Gymreig.

Mae nifer o’r artistiaid uchod wedi mynd ymlaen i gael llwyddiant o ganlyniad i gydnabyddiaeth y diwydiant o’r wobr, nid yn unig yng Nghymru ond ar lwyfan yn y DU ac yn rhyngwladol.

Dywedodd DJ Radio 1 Huw Stephens, cyd-sylfaenydd y wobr: “Unwaith eto, dyma restr enwebu eclectig a gwefreiddiol y mae’r beirniaid wedi’i chyflwyno.”

“Mae’r albwms yma wedi canfod cynulleidfa ledled y byd, mae’r cerddorion hynod dalentog yma’n llysgenhadon i Gymru, ac mae’r wobr eleni’n profi fod y lefel o ddawn greadigol mewn cerddoriaeth o Gymru’r uchaf y bu hi erioed.”

Eleni, y 12 albwm sydd ar y rhestr fer yw… 

 1. Alex Dingley ‘Beat the Babble’
 2. Astroid Boys ‘Broke’
 3. Boy Azooga ‘1,2, Kung Fu’
 4. Bryde ‘Like an Island’
 5. Eugene Capper and Rhodri Brooks ‘Pontvane’
 6. Catrin Finch and Seckou Keita ‘SOAR’
 7. Gwenno ‘Le Kov’
 8. Gruff Rhys ‘Babelsberg’
 9. Manic Street Preachers ‘Resistance Is Futile’
 10. MELLT ‘Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc’
 11. Seazoo ‘Trunks’
 12. Toby Hay ‘The Longest Day’

Llongyfarchiadau i ennillydd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2018: Boy Azooga am yr albwm '1,2, Kung Fu'.

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon