Man standing next to a sign that says deaf not stupid
Mr & Mrs Clark, Louder is Not Always Clearer ©

Jorge Lizalde 

Mae’r British Council yn cynnal Menter Arddangos Caeredin bob dwy flynedd. Dyma’r cyfle uniongyrchol mwyaf i gwmnïau theatr o’r Deyrnas Unedig gyflwyno eu gwaith i hyrwyddwyr rhyngwladol. Mae’r rhaglen yn cynnwys gwaith newydd sy’n adlewyrchu’r gorau o fyd theatr a dawns gyfoes gan adlewyrchu rhychwant ac amrywiaeth celfyddydau perfformio Prydain.

Ers cynnal Menter Arddangos gyntaf y British Council ym 1997 mae’r digwyddiad yma wedi creu cyfleoedd i 400 o gwmnïau theatr a dawns i deithio dramor gan feithrin perthnasoedd newydd ac agor marchnadoedd newydd i gelfyddydau perfformio’r Deyrnas Unedig.

Eleni, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae dau gwmni o Gymru’n rhan o raglen Menter Arddangos Caeredin y British Council sef: National Theatre Wales, sy’n cyflwyno ‘Cotton Fingers’, a Jonny Cotsen, sy’n cyflwyno ‘Louder Is Not Always Clearer’.

Cotton Fingers

Cwmni: National Theatre Wales

Ble:
Summerhall – Y Brif Neuadd
Dyddiadau: 31 Gorff, 1-4, 6-11, 13-18, 20 - 25  Awst 2019
Hyd y sioe: 60 munud
Addas ar gyfer oedran: 14+

Mae Aoife yn llwgu ac wedi diflasu. Ond mae brechdan gaws wedi’i thostio gan Cillian yn werth ei blasu. Wrth i hanner awr yng ngwely Cillian leddfu’r diflastod a’r chwant bwyd, mae bywyd Aoife yn newid am byth. Gyda gwrthdaro cymdeithasol a gwleidyddol yn ysgwyd ei gwlad, pa obaith sydd gan Aoife o ail-gydio mewn pethau a llywio ei dyfodol? 

Sioe amserol a gwleidyddol a sgwenwyd gan yr awdur gwobrwyedig Rachel Trezise adeg y refferendwm hanesyddol i ddiwygio’r Wythfed Gwelliant yn Iwerddon. Mae ‘Cotton Fingers’ yn siwrne sy’n ein cario ni o Gaerdydd i Belfast.

@NTWTweets / #NTWCare

Louder Is Not Always Clearer

Cwmni: Mr & Mrs Clark gyda Jonny Cotsen
Ble: Summerhall – Tech Cube 0
Dyddiadau: 31 Gorff, 1-6, 8-11, 13-18, 20-25 Awst 2019
Hyd y sioe: 65 munud
Addas ar gyfer oedran: 12+         

Mae Louder Is Not Always Clearer yn ystyried pwysigrwydd ein gallu i gysylltu â’n gilydd a’r her o ffeindio ffyrdd effeithiol o wneud hynny. Mae’r sioe un dyn yma’n cyflwyno portread gonest o ddyn bregus sy’n ymddangos i bawb fel person cymdeithasol a llawn hyder. Mewn byd lle mae pobl yn gallu clywed, mae Jonny yn wahanol, ac mae Louder Is Not Always Clearer yn bwrw golau heriol ar y gwahaniaethau hynny. I aelodau’r gynulleidfa sy’n gallu clywed mae’r sioe’n brofiad dadlenol ac emosiynol. I aelodau’r gynulleidfa sy’n fyddar mae’r sioe’n cyflwyno stori gyfarwydd am gamddealltwriaeth ac unigedd. I bob math o gynulleidfa, mae hon yn stori ddoniol sydd weithiau’n deimladwy am ddyn sy’n trio’i orau i ymdopi, ffeindio lle i ffitio i mewn a chael ei dderbyn.

#LouderVClearer / @MrandMrs_Clark / @JonnyCotsen 

 

Dolenni allanol

Rhannu’r dudalen hon